2. Fonètica i Fonologia

En aquest mòdul us presentem uns programes que animaran les produccions orals inicials. A més, en el decurs del procés evolutiu, us poden ajudar a que les emissions orals de la parla s’ajustin el màxim possible a la fonació estàndard. Veureu sistemes de reconeixement automàtic de la parla, com aprofitar la gravadora de l'ordinador, com treballar la consciència fonològica amb contes i en grup si ens servim de webcam i un projector o pissarra digital.

Continguts

  • Emissió oral: Globus3, Reconeixement de vocals i Reconeixement de fonemes
  • Exercitació de la parla: L'Oca de la boca.
  • Proyecto Comunica
  • Estudi dels fonemes. Els sons del català
  • Autoregulació. JClics
  • Consciència fonològica en contes.

Pràctiques