Discriminació auditiva i consciència fonològica.

La pretensió d’aquest apartat del curs telemàtic no és altra que la d’intentar facilitar tot un conjunt de programari o recursos informàtics relacionats amb les capacitats d’anàlisi auditiu: recepció i discriminació auditiva i anàlisi fonològic dels sons de la parla.

Els continguts d’aquesta pràctica seran els que descriurem a continuació:

 1. discriminació auditiva de sons de l’entorn, propis, etc., i
 2. consciència fonològica.

Discriminació Auditiva

El canal auditiu es considera prioritari en tots els processos de desenvolupament i adquisició de la comunicació, el llenguatge i la parla. Algunes de les causes que provoquen alteracions en les funcions lingüístiques provenen de les limitacions en la capacitat auditiva de les persones que les manifesten. L’exercitació i l’entrenament auditiu pot incrementar considerablement la capacitat analítica auditiva d’aquestes persones. Per aquesta raó, tots els programes informàtics dirigits a potenciar les facultats auditives seran necessaris, i ben rebuts per tots els professionals, dins de la intervenció en alumnat amb dificultats auditives.

Activitats a la xarxa

JClic

 1. Aneu a la Zona JClic http://clic.xtec.cat
 2. Feu clic sobre l'apartat Biblioteca d'activitats i arribeu a la pàgina de Cerca d'activitats.
 3. Escriviu les dades de les activitats en els camps que apareixen a sota per tal de fer la cerca més ràpida i senzilla. En el camp
  • Idioma trieu català
  • Nivell seleccioneu tots els nivells
  • Títol escriviu la paraula clau discriminació

Imatge: Cerca d'activitats JClic amb la paraula clau, discriminació

Peu d'imatge. Autoria: Anna Fontelles

 1. Comproveu que a sota, a peu de pàgina, apareixen activitats Clic que compleixen els criteris de cerca que heu determinat, trieu-ne alguna per fer la pràctica.


Exemples:

Sàlix i els sentits Lacenet Callús (Bages). Aquest és un projecte pensat per facilitar el treball dels sentits a l'educació infantil. El fil conductor és un personatge de ficció, en Sàlix, que introdueix cada sentit i proposa unes activitats. El projecte consta de 5 apartats un per cadascun dels sentits. Podeu treballar discriminació auditiva, paraules oposades, …


Activitats de discriminació auditiva.

Belén Gómez Flores. CEIP Flavia. Padrón (Galiza). Tres projectes d'activitats per a treballar la comprensió a través de sons propers al nen o nena. Primer podrà escoltar els sons per després fer les activitats relacionades amb ells: associar sons amb imatges, imitar sons i després escoltar-los, identificar sons emmascarats i produïts simultàniament i finalment, ordenar els sons segons la seqüència escoltada.


El món et parla 1

Adreçat als tres cursos d'educació infantil, educació especial i aula d'acollida. Destaquem en aquest apartat el projecte núm. 1.

Els dibuixos, senzills, intenten donar suport a un conjunt de sons organitzats en 9 temes, amb 10 audicions cada una. Cada tema està organitzat en 2 parts. La primera (una activitat) de reconeixement i relació imatge-so, i la segona (10 activitats) on hi ha un so i s'ha de relacionar amb la seva imatge.

Avís important: Cal tenir en compte que a cada activitat, abans de sentir el so, es repeteix l'ordre: "escolta el so i fes clic a l'altaveu". Cal vetllar per l'alumnat deficient auditiu i avisar del missatge.


Merlí

És un catàleg de recursos educatius digitals desenvolupat pel Departament d'Ensenyament amb l'objectiu de proporcionar a la comunitat educativa un entorn de catalogació, indexació i cerca de materials didàctics. Cada recurs té associada una fitxa amb descriptors com el nivell, l'àrea, la descripció, paraules clau…

El procés de catalogació es va iniciar la primavera de 2007 i hi han participat professores i professors de les diferents àrees i nivells educatius. Proveu a fer una cerca posant la paraula clau que us interessi.

Imatge: Pàgina web del catàleg Merlí. Cerca: discriminació sons

Merlí

Peu d'imatge. Autoria: Anna Fontelles

—-

La PDI i la música

Recursos musicals a la xarxa. Activitats a l’escola primària. Bloc amb molts enllaços a activitats de memòria auditiva (auditiva-visual), discriminació…

Altres recursos a la xarxa

Narracions i sons ambientats

Les pàgines que teniu a continuació són un servei web gratuït que permet crear, compartir i escoltar gravacions d'àudio que s'enllacen a una localització geogràfica concreta. Cal tenir en compte que ho podeu utilitzar tant per al treball de la discriminació com per afegir sons de la vostra escola, alumnat, animals, fer una ruta auditiva …
pot ser una tasca molt atractiva i de pas es treballen diferents competències ja que es fa una activitat transversal a diferents àrees.

Woices Per escoltar, crear i compartir audioguies. Podeu triar l'idioma, quan s'obre l'aplicació a dalt a la dreta. exemple de woices.com

Avatar catalanoparlant

Una aplicació força atractiva és la que podeu crear a www.voki.com


L'aplicació on-line presenta múltiples opcions de configuració, entre les que destaca la possibilitat d'afegir-hi un missatge oral enregistrat per vosaltres o bé, si és escrit, podeu triar el locutor/a en català.

Si feu el registre gratuït, us permet desar el vostre avatar i us dóna el codi per a inserir-lo on vulgueu. Per saber-ne més


Pàgina amb molts recursos i on trobareu l'apartat: "Bancos y colecciones de recursos gratuitos solo audio"


Si teniu una tauleta tàctil (de l'anglès: tablet o tablet computer ), un smartphone o una PDA, hi ha aplicacions per desenvolupar la discriminació auditiva com Tapikeo

135x202

Anna Fontelles 2013/07/21 16:13

Consciència Fonològica

El desenvolupament de la consciència fonològica, entesa com “la sensibilitat o consciència explícita de l’estructura fonològica de les paraules”. Implica pensar i manipular els sons individuals en les paraules. És a dir, anar més enllà de la divisió de les paraules en síl·labes, i notar, entendre i interioritzar els fonemes com a unitats més petites que poden produir diferències en el significat de les paraules.

Recursos

Llicència d'estudis de l'Enriqueta Garriga

Com diu l’Enriqueta Garriga Ferriol en la seva llicència d’estudis “L'adquisició de la lectura en el nen sord: cal saber "parlar" per poder llegir?"

El repte és trobar camins per a què els nens notin els fonemes i descobreixin la seva existència i possibilitat de separar-los. Algunes de les activitats són les que impliquen rimes, ritmes, escoltar, jugar amb els sons, …

La llicència d’estudis de l’Enriqueta Garriga consta de dos documents:

L'aplicació pràctica "Consciència fonològica en els infants. UN PROGRAMA DE CLASSE" consta de diferents capítols destinats a desenvolupar les diferents dimensions de la consciència fonològica:

 • Jocs d'escoltar. Per entrenar les habilitats d'escolta selectiva.
 • Rimar. Utilitzar la rima per introduir l'alumnat en els sons de les paraules.
 • Paraules i frases. Per desenvolupar la consciència que el llenguatge està format per cadenes de paraules.
 • Consciència de síl·laba. Per desenvolupar l'habilitat d'analitzar paraules en síl·labes separades i de sintetitzar paraules a partir de síl·labes separades.
 • Sons inicial i final,
 • Fonemes. Per desenvolupar l'habilitat per analitzar paraules en una seqüència de fonemes separats i desenvolupar l'habilitat de sintetitzar paraules a partir de la seqüència de fonemes separats.
 • Introducció a les lletres i a lletrejar. Per tal d'introduir la relació entre lletres o grafies i sons de la parla.

L'últim capítol porta per títol "Avaluació de la consciència fonològica" i proporciona sis subtests, amb cinc ítems cadascun, per avaluar el nivell general de consciència fonològica dels nostres alumnes.


Visiteu el web: CREDA COMARQUES I (RECURSOS I MATERIALS) podem trobar, per una banda, el document Quadres resum elaborats per Mercè Peroliu a partir del Dossier "La Consciència Fonològica en els infants. Un programa de classe", treball realitzat per Enriqueta Garriga Ferriol i per una altra banda, més materials per treballar la consciència fonològica: fitxes, exercicis, llibretes de rimes, síl·labes, llibreta de síl·labes, i fitxes per treballar la consciència fonològica.


i també la pàgina web del CREDA-Lleida on trobareu activitats de consciència fonològica generals: ritmes, síl·labes, rimes,… i activitats de sons que acostumen a ser dificultosos. http://agora.xtec.cat/creda-lleida/moodle/


Els materials que presentem a continuació es van desenvolupar a la Jornada-Taller del 2006-2007-2008. Aquests tallers pretenen facilitar recursos per ajudar al desenvolupament de la consciència fonològica dels alumnes, mitjançant el que s'ha denominat

Paraules bessones

Paraules que es diferencien en un so, per canvis en les vocals o en les consonants de les paraules.

Anna Fontelles 2013/07/16 19:45