Els comunicadors. Programa PLAPHOONS

En aquest mòdul, continuació de l'anterior, s'expliquen les prestacions dels comunicadors d'alta tecnologia: els comunicadors amb veu. Tanmateix, els ordinadors poden utilitzar-se com a comunicadors d'alta tecnologia si es disposa dels programes adients.

Per això, després de realitzar un breu repàs per alguns dels comunicadors comercialitzats i d'explicar la veu digitalitzada i la veu sintetitzada, s'explica un programa que ofereix les prestacions d'un comunicador d'alta tecnologia: el programa Plaphoons.

Pràctiques