Recursos TAC per afavorir l'accessibilitat

A més dels recursos del sistema desenvolupats en el mòdul 1, es pot adaptar l'accés a les TIC per a les persones amb discapacitat motriu mitjançant:

  • Adaptacions ortopèdiques no informàtiques.
  • Adaptacions electròniques.
  • Adaptacions en el funcionament dels programes informàtics.
  • Programes informàtics per adaptar l'accés d'altres programes.


Les ajudes ortopèdiques no informàtiques (el capçal licorni, el cobertor de teclat, un punxó per prémer les tecles…), que no veurem totalment en aquest mòdul, s'han de conèixer perquè poden complementar les adaptacions necessàries per facilitar l'accés a les TIC.

Les ajudes ortopèdiques electròniques (trackball, multimouse…), adaptacions dels perifèrics de l'ordinador, constitueixen una altra font de recursos que cal conèixer perquè són d'utilitat a l'hora d'organitzar l'adaptació de les TIC a les persones amb discapacitat motriu.

Alguns autors de programes informàtics han previst, en dissenyar-los, alguns recursos per fer-los accessibles a les persones amb discapacitat motriu. Per exemple, l'escaneig. En aquest mòdul es podrà apreciar el funcionament de l'escaneig a partir d'alguns programes.

Una altra forma d'adaptar les TIC consisteix en la utilització de programes informàtics pensats específicament per facilitar l'accés a altres programes. Serien programes "transparents".

Per acabar parlarem de l'accessibilitat a Internet. Les persones amb discapacitat motriu han de poder accedir a la xarxa amb els mateixos objectius que la resta de la població: accés a la informació, xatejar, enviar i rebre correu electrònic, aprendre a través de cursos reglats, comprar, etc. Per aquest motiu és necessari que, quan es dissenyin i/o construeixin webs, es tinguin en compte certs criteris per tal de facilitar aquest accés a tothom.

Pràctiques

  • Pràctica 1: Accés a l'ordinador
  • Pràctica 2: Programes informàtics d'accés: Kanghooru
  • Pràctica 3: Programes informàtics d'accés: Screen Scanner
  • Pràctica 4: Altres programes informàtics d'accés: Cross Scanner, Rata Plaphoons i programes d'accés múltiple
  • Pràctica 5: Accessibilitat a Internet I: Webs accessibles
  • Pràctica 6: Accessibilitat a Internet II: Suports a navegació