Presentació

Curs telemàtic on es presenten diferents recursos informàtics adreçats a l'educació de l'alumnat amb discapacitat motriu. El material exposa aspectes teòrics bàsics sobre la discapacitat motriu, eines d'adaptació de l'entorn informàtic, criteris d'accessibilitat en la creació de programes i activitats, programari utilitzat en cada una de les etapes educatives i a les diferents àrees curriculars.

Objectius

La finalitat d'aquest curs és proporcionar als i a les alumnes coneixements bàsics sobre la discapacitat motriu i aprendre quins són els recursos vinculats a les TAC que poden donar resposta a diferents necessitats de les persones amb discapacitat motriu. Concretament, els objectius a assolir són:

 • Conèixer les dificultats funcionals que poden presentar els alumnes amb discapacitat motriu davant l'ordinador, així com les competències bàsiques en TIC que poden assolir.
 • Saber modificar l'entorn de treball per fer-lo accessible a les persones amb discapacitat motriu.
 • Fer ús del programari específic que utilitzen les persones amb discapacitat motriu (SAAC, Ajudes tècniques… ).
 • Fomentar el programari estàndard amb què poden treballar els alumnes amb discapacitat motriu.
 • Conèixer programari específic i tècniques d'adaptació de materials.
 • Analitzar la competència digital i comunicativa des de la perspectiva de l'alumnat amb discapacitat motriu.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls , però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

Mòdul 1: Discapacitat motriu. Opcions d'accessibilitat dels sistemes operatius.

 • Pràctica 1: Introducció a la discapacitat motriu.
 • Pràctica 2: Configuració del teclat amb el Windows XP.
 • Pràctica 3: Configuració del ratolí amb el Windows XP.
 • Pràctica 4: Configuració de la pantalla amb el Windows XP.
 • Pràctica 5: Configuració de les opcions generals d’accessibilitat del Windows XP
 • Pràctica 6: L’auxiliar d’accessibilitat del Windows XP.
 • Pràctica 7: Opcions d’accessibilitat de la Linkat.

Mòdul 2: Recursos TAC per afavorir l'accessibilitat.

 • Pràctica 1: Accés a l’ordinador
 • Pràctica 2: Programes informàtics d’accés: Kanghooru
 • Pràctica 3: Programes informàtics d’accés: Screen Scanner
 • Pràctica 4: Altres programes informàtics d’accés: Cross Scanner, Rata Plaphoons i programes d’accés múltiple
 • Pràctica 5: Accessibilitat a Internet I: Webs accessibles
 • Pràctica 6: Accessibilitat a Internet II: Suports a navegació

Mòdul 3: Comunicació augmentativa i/o alternativa.

 • Pràctica 1: La comunicació augmentativa i/o alternativa.
 • Pràctica 2: Sistemes gràfics de comunicació.
 • Pràctica 3: Característiques d'un plafó de comunicació.
 • Pràctica 4: Els símbols SPC.

Mòdul 4: Comunicadors. Programa PLAPHOONS.

 • Pràctica 1: Els comunicadors.
 • Pràctica 2: Veu digitalitzada.
 • Pràctica 3: Veu sintetitzada.
 • Pràctica 4: Presentació del programa Plaphoons.
 • Pràctica 5: Funcionament del Plaphoons com a comunicador.
 • Pràctica 6: Confecció d’un comunicador amb Plaphoons.

Mòdul 5: Eines/Suports a la lectoescriptura.

 • Pràctica 1: Teclats en pantalla
 • Pràctica 2: Processador de text amb predicció: Preditext
 • Pràctica 3: Adaptacions de l’entorn Word
 • Pràctica 4: La veu com a suport
 • Pràctica 5: Mètodes abreujats de teclat
 • Pràctica 6: Llibres de text en format digital

Mòdul 6: Aplicacions didàctiques.

 • Pràctica 1: Habilitats per a l’escaneig: SENSwitcher i LaMosqueta.cat.
 • Pràctica 2: Acció-Reacció: TocaToca.
 • Pràctica 3: Creació d’una activitat amb el TocaToca.
 • Pràctica 4: Suport al càlcul i a la numeració: Calcwav.
 • Pràctica 5: Lectura amb pictogrames: Impress/PowerPoint.
 • Pràctica 6: Activitats Clic.
 • Pràctica 7: Oci: jocs per escaneig.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.