Projecte


Podeu triar una de les dues possibilitats que es detallen a continuació:

 • Creació de material multimèdia.
 • Creació d'una unitat didàctica amb material adaptat.


Guió del projecte


De la proposta escollida, elaboreu un "Guió del projecte". Aquest document consisteix en la descripció de la proposta referent al tipus de projecte que voleu fer.

 • Poseu un títol a la proposta. Heu d'exposar els objectius curriculars de l'activitat.
 • Expliciteu el nivell educatiu o cicle on adreceu la vostra proposta de treball.
 • Concreteu a qui va dirigida l'activitat: alumnes de baixa visió, amb ceguesa o per ambdós.


Proposta 1: Creació de material multimèdia


Aquesta proposta consisteix en crear un material multimèdia utilitzant qualsevol dels programes esmentats en el curs o que vosaltres conegueu. Per exemple, Jclic, presentacions multimèdia, editor de pàgines web, etc.

Requeriments de l'activitat de creació multimèdia


 • L'activitat ha de respectar els criteris visuals pels alumnes de baixa visió.
 • Incorporeu el so com element descriptiu.
 • A ser possible, que la interacció amb el programa sigui també a través del teclat.
 • L'activitat ha de tenir un mínim de 4 diapositives o pantalles.
 • Les imatges, audios i vídeos han d'estar optimitzades en quant a la seva mida i qualitat.
 • Incorporeu a l'activitat la creació d'un mínim de 2 làmines adaptades sobre el contingut de la mateixa segons a quin alumnes vagi dirigida (alumnes de baixa visió, amb ceguesa o per ambdós).
 • Feu una descripció de la metodologia de treball que es realitzarà amb l'alumne.
 • Especifiqueu els materials necessaris pel seguiment de l'activitat. (làmines en relleu, acolorides, etc.)
 • Especifiqueu les adaptacions tiflotècniques, de l'entorn de treball o del programa que calen a l'alumne per realitzar l'activitat. (ampliació de cursor, Zoomtext, Jaws, etc.).


Proposta 2: Unitat didàctica amb material adaptat


Aquesta proposta consisteix a crear una unitat didàctica que tingui com a base l'ús de les TIC a l'aula. Per exemple, estudi de les comarques de Catalunya, el Quixot, etc.

Requeriments de l'unitat didàctica


 • La unitat didàctica ha de contemplar una temporalització dins del calendari escolar i la metodologia emprada.
 • Ha d'inserir alguna de les activitats de portals educatius, com per exemple, edu365.cat, webs o d'altres. Que creieu sigui accessible a l'alumne amb discapacitat visual.
 • També es pot fer referència a CD-ROM educatius, enciclopèdies, multimèdia, etc.
 • L'activitat ha de ser accessible per alumnes amb discapacitat visual.
 • Incorporeu a l'activitat la creació d'un mínim de 2 làmines adaptades sobre el contingut de la mateixa segons a quin alumnes vagi dirigida (alumnes de baixa visió, amb ceguesa o per ambdós).
 • Feu una descripció de la: Metodologia de treball que es realitzarà amb l'alumne.
 • Especifiqueu els materials necessaris pel seguiment de l'activitat. (làmines en relleu, acolorides, etc.)
 • Especifiqueu les adaptacions tiflotècniques, de l'entorn de treball o del programa que calen a l'alumne per realitzar l'activitat. (ampliació de cursor, Zoomtext, Jaws, etc.).
 • Incorporeu la documentació (teòrica i pràctica) en format digital (tractament de text o pdf) que l'alumne utilitzarà a l'aula.