Mòdul 4. Creació i adaptació de materials accessiblesLa base d'un bon aprenentatge és poder disposar dels materials de suport adients, accessibles i adaptats a les necessitats de cada alumne.

Això vol dir, en el cas de materials en suport físic "paper" i pel alumnes amb ceguesa, hauran de ser en braille o en relleu. Si parlem de materials en suport "digital" hauran d'acomplir les pautes d'accessibilitat per tal que els pugui llegir el revisor de pantalla.

En el cas d'alumnes de baixa visió, si el suport és "paper" haurem de procurar que el tamany de lletra tingui l'ampliació adequada, contrast de colors, etc. I en el cas de suport "digital" també hauran de seguir uns criteris visuals determinats.

L'objectiu d'aquest mòdul és oferir-vos unes pautes bàsiques per a la creació i/o adaptació de materials pels alumnes amb discapacitat visual. En cas que no sigueu els creadors d'aquest materials esperem que aquest criteris us serveixin per a realitzar una bona selecció de materials per treballar amb el vostre alumne.

Continguts

  • Activitat multimèdia per a Educació Infantil i cicle inicial de Primària. Dirigida a alumnes de baixa visió i ceguesa.
  • Pautes per adaptar i/o seleccionar una activitat Jclic, generalment utilitzades a Educació Infantil i Primària. Dirigida a alumnes de baixa visió.
  • Tècnica per a la creació de làmines en relleu utilitzant l'ordinador. Dibuix de formes que esquemàtitzen la informació que cal transmetre a l'alumne amb ceguesa. Formes, gràfiques, camins, obres d'art, etc.
  • Creació d'exercicis accessibles en un tractament de textos per a alumnes amb ceguesa.

Pràctiques

  • Pràctica 1 Creació d'una activitat accessible per a alumnat amb discapacitat visual d'Educació Infantil.
  • Pràctica 2 Adaptació d'una activitat Jclic per a alumnes de baixa visió.
  • Pràctica 3 Adaptació de làmines en relleu per a alumnes amb ceguesa.
  • Pràctica 4 Eines de creació d'activitats accessibles per a alumnes amb ceguesa. Treballar amb els llibres i informacions en format pdf. Apunts i documents digitals. Diferents formes de treball.