Activitats amb la Pissarra Digital Interactiva (PDI)

La PDI és una eina molt interessant per a tots els alumnes de l'aula. Pels alumnes de baixa visió a més a més suposa poder visualitzar la pissarra en el seu propi lloc d'estudi gràcies a disposar d'un monitor o un portàtil que duplica a la pantalla el que el mestre fa a la pissarra digital.


Per completar aquesta informació podeu revisar el curs D232, mòdul 4, pràctica 6


L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar com podeu utilitzar la PDI a l'aula per ajudar a l'alumne de baixa visió.

 • Capturar els apunts de classe
 • Eina d'ampliació o focus
 • Activitats amb imatges (geografia, obres d'art, etc.)
 • Presentacions de fotografies (excursions, festes, etc.)

Malauradament pels alumnes amb ceguesa, tot i que la PDI disposa d'una opció que permet transformar l'escriptura manuscrita en text aquesta opció no és operativa pels alumnes amb ceguesa. Recordeu que tal i com heu vist en mòduls anteriors el revisor de pantalla només és capaç de llegir text.

Tot i que potser encara no disposeu d'aquesta eina a la vostra aula, creiem interessant incloure aquesta pràctica. Segurament en algun moment us trobareu una PDI, i així ja coneixereu els avantantges de la seva utilització amb alumnes amb discapacitat visual.

Captura de pantalles de l'explicació del mestre

El alumnes de baixa visió normalment prenen apunts a l'aula en tinta i en algun cas disposen d'un portàtil en el que poden també prendre apunts i realitzar treballs amb l'ajut del programa ampliador. Si disposen d'una PDI a l'aula i d'un monitor poden fer-ho també en un quadern amb el bolígraf o bé directament a l'ordinador.

Imatge: Alumne en una escola amb PDI

L'alumne veu la pissarra en el monitor i escriu posant el quadern al faristol


Imatge: Alumne en una escola amb PDI

Portàtil connectat a la PDI del mestre amb un covertor de teclat per posar el quadern d'escriptura


Tot i això, podem ajudar l'alumne de baixa visió si fem la captura directa de les anotacions i explicacions que el mestre fa a la classe. Això és molt interessant en assignatures com matemàtiques, llengües, etc. i a nivells d'ESO.

En aquest apartat veureu com podem passar les anotacions que el mestre fa a la PDI (escriptura, visites a pàgines web, jocs interactius, etc.) a un fitxer per a l'alumne de baixa visió. És a dir, li farem uns apunts que posteriorment ell es podrà revisar a casa seva amb tranquilitat, fer els resums i si cal revisar-los amb l'ampliador de pantalla.

Cal seleccionar l'eina Captura de pantalles Càmera .

Sigui quin sigui el model de PDI o el programari que s'utilitzi disposareu de l'opció que permet capturar les pantalles.


Quan s'activa la icona de Captura de pantalles es desplega una finestra flotant que pot moure's per sobre de la pissarra i que permet capturar tota mena d'informació de qualsevol programari o d'internet.

Imatge: Barra d'eines de captura

Càmeres de fotos de captura d'àrea, captura de finestra, captura de pantalla i captura de porció


Aquesta finestra permet realitzar 4 tipus diferents de captura definides en el quadre següent:


Imatge: Icones de captura

Càmeres de fotos de captura d'àrea, captura de finestra, captura de pantalla i captura de porció


Durant l'explicació del mestre a l'aula amb la PDI, ens podem trobar en dues situacions:


1- La captura de pantalles des del Notebook o programari similar. El mestre realitza la seva explicació de la matèria directament utilitzant l'editor "Notebook" de la PDI, bé sigui escrivint directament o bé amb pantalles de text o imatge preparades prèviament (com si fos una presentació).


Imatge: Notebook amb captures de pantalles

Treball de geografia

Origen imatge: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html


2- La captura de pantalles amb el Notebook tancat-

També pot donar-se el cas que el mestre utilitzi un altre programari per a realitzar la seva classe (documents en tractaments de text, en format pdf, internet, etc.), llavors ens interessa capturar les pantalles i anotacions d’altres programaris per tal de passar els apunts a l’alumne de baixa visió.

Les eines de Captura de pantalla es poden activar des de fora del Notebook. S'ha de veure una barra d'eines petita amb una càmera fotogràfica. Aquesta barra apareix a l'escriptori i es pot usar en qualsevol aplicatiu.


Per activar-la només cal fer clic a la càmera i passa la captura directament a una pàgina nova del Notebook.


Imatge: Barra d'eines de captura

Imatge de la captura de pantalla de la wikipèdia

Origen imatge: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html

>

Metodologia de treball:

 1. El mestre fa les explicacions i anotacions damunt la pantalla. Per exemple, a la Wikipedia.
 2. Fa clic a la càmera fotogràfica i es captura en una pàgina nova del notebook.
 3. El mestre continua amb una altre pàgina fent explicacions.
 4. Torna a fer la captura.
 5. En finalitzar la classe, des del Notebook, va a fitxer, i guarda la presentació del notebook.
 6. Si volem que l'alumne s'emporti els apunts de classe pot fer també una exportació en format pdf.
 7. Un cop a casa, l'alumne pot visualitzar el fitxer en pdf i revisar-lo amb l'ajut del programari ampliador.

Aplicacions interessants del notebook o similar


El reconeixement de text

Podem convertir la lletra manuscrita realitzada amb el llapis o retolador i passar-la a lletra d’impremta. Escolliu l’opció Reconeix. Si utilitzem aquesta opció facilitem a l'alumne de baixa visió la comprensió de la lletra. En alguns casos pot ser interessant.

Imatge: Eina de reconeixement d'escriptura

Transformació de la paraula"dona" manuscrita a text

Origen imatge: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html


Definir transparència de la imatge

L’opció de Definir la transparència de la imatge que permet decidir quina àrea de la imatge es vol fer transparent de tal manera que quedi molt més integrada en la composició que vulguem fer. Pels alumnes de baixa visió podem aprofitar aquesta opció per simplificar les imatges o escenaris i fer-los més simples i entenedors als alumnes.

Imatge: Com fer una imatge transparent

Menú i exemple d'imatge transparent, és a dir, sense fons

Origen imatge: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html

Eines destacables pels alumnes de baixa visió

El focus o reflector


Aquesta eina ens pot permetre cridar l’atenció de l’alumne de baixa visió. Permet enfocar els elements d’interès de la presentació, tapant els de l’entorn. És una manera de simplificar la imatge i centrar la visió de l’alumne en un sol element. Per moure el Reflector i que la forma sigui invariable cal clicar i arrossegar la imatge del focus.

Focus o Reflector . 1. Si utilitzeu el software Smart: cliqueu sobre la icona , escolliu Altres eines d’Smart > Reflector.

Imatge: Presentació utilitzant el focus

El focus tapa de color negre tot allò de la diapositiva que no volem visualitzar

Origen imatge: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html

Lupa i teclat en pantalla.


Les icones Lupa i teclat en pantalla també poden ser interessants per acostar l’objete o imatge a l’alumne de baixa visió.


Imatge:Icona lupa

Icona lupa

Un cop validada l’opció, el teclat estarà present en pantalla i es podrà fer servir sobre qualsevol de les aplicacions que estiguin obertes amb les mateixes prestacions que un teclat convencional. El teclat virtual pot facilitar l’escriptura a aquells alumnes de baixa visió que tinguin problemes amb la lletra manuscrita.


Imatge:Teclat virtual

És un teclat que apareix a la pantalla i permet fer clic a les lletres per escriure

Activitats que faciliten l’aprenentatge de conceptes als alumnes de baixa visió.

Interactuació amb les imatges fotogràfiques


Activitats d’aprenentatge basades en l’observació d'imatges (fotografies). L’ús de la PDI incrementa la qualitat i el valor de les activitats, doncs facilita la interactuació amb les mateixes.

Una activitat de passar fotografies d’alguna sortida o excursió, de festes de l’escola, etc. utilitzant la PDI permet que els alumnes de baixa visió participin també de l’activitat i visualitzin les fotografies en el seu monitor.

Tractament de les imatges. Geografia, Art, paisatges, etc.


La PDI facilita el comentari de les característiques més destacades d’algunes de les obres d’art que es treballen al llarg de la secundària obligatòria i, sobretot, al batxillerat.

Així per exemple, sobre una fotografia d’una obra d’art es poden dibuixar les línies que marquen la composició i és més fàcil realitzar-ne l’anàlisi formal.


Imatge: Escultura i línies de canon

Dibuix del canon damunt l'obra

Origen imatge: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html


Imatge: Anàlisis del quadre amb el dibuix de les línies de fuga

Dibuix de les línies de fuga

Origen imatge: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html


Imatge: Anàlisis d'una fotografia

Porta marcades les línies dels carrers

Origen imatge: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html


Pels alumnes de baixa visió podem simplificar aquestes imatges o inclús eliminar elements de forma que centrin la visió en l’element que hem ratllat. Ens facilita la anàlisi de l’espai geogràfic i permet una simplificació de les imatges.

Permet destacar els elements predominants o que desitgem destacar.

1. Imatges de geografia. Paisatges.

2. Art.

3. Planificacions territorials. Plànols.


La tècnica del calc permet manipular i recrear imatges i simplificar-les per facilitat la anàlisis a l’alumne de baixa visió.

a) Es projecta una imatge al tauler.

b) Es repassa usant l’eina retolador.

Imatge: Obra d'art repassada amb el retolador blau

Es perfila l'obra d'art

Origen imatge: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html


c) S’eliminen les imatges originals i queda un calc. Si heu realitzat el calc tot fent més d'un traç us convé agrupar totes les línies.


Imatge: Calc de l'obra

Obra d'art només amb el perfil

Origen imatge: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html


Geometria plana


Dins la Galeria del programari de la PDI trobareu aplicacions que ens poden ajudar a realitzar activitats.

La geometria plana, dibuixar amb el regle, transportador d’angles, etc. és força complicat pels alumnes de baixa visió.

Aquesta mateixa activitat realitzada utilitzant les eines de la PDI facilita l’aprenentatge als alumnes.