Tractament de textos. Altres adaptacions. Baixa visió.

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer quines altres adaptacions ens permet realitzar el procesador de textos, per facilitar el treball a l'alumnat de baixa visió.

A banda de les barres d'eines, explicades en el mòdul anterior, els alumnes de baixa visió que s'inicien en l'escriptura, i que molts cops no precisen utilitzar el programa ampliador, són molt útils les plantilles de documents. Podem preparar una plantilla amb les característiques de tamany de zoom, color de fons, font de lletra, tamany, interlineat, etc. que l'alumne necessiti. D'aquesta manera, quan l'alumne inicia un document ja té les característiques de fons de lletra, tamany, etc. que ell necessita per crear un document i poder llegir-lo.

 • Creació d'una plantilla.

Aquesta plantilla també pot incloure la barra d'eines personalitzada.

Previ a la creació de la plantilla aprendrem a modificar els següents elements:

 • Zoom (reviseu el mòdul 1)
 • Tipus i mida de lletra (reviseu el mòdul 1)
 • Interlineat
 • Color del fons de la pantalla
 • Color de la font

Espai entre caràcters i interlineat

Espai entre caràcters al Microsoft Word

Espai entre caràcters: podeu fer que les lletres apareguin més separades. En el cas d'infants que comencen a llegir, els facilitem la lectura si estan separades, tot i que no és recomanable fer-ho per damunt de 1 punt, per evitar la dificultat de visionar el conjunt de la paraula a llegir.

Espai entre caràcters a l'Openoffice Writer

Espaiat: Al Writer, podem seleccionar l'opció de modificació a Caràcter, Posició, Espaiat. Seleccionem de les tres opcions la que ens dóna el quadre, Expandit. Podem seleccionar en el quadre numèric, la distància entre els caràcters.

Imatge: Pantalla de l'Openoffice Writer per adaptar la visualització del text

Opcions per modificar el text, interlineat, font, etc.

Interlineat al Microsoft Word

Interlineat: aneu a Formato i a Pàrrafo. A la finestra veieu l'opció Sangria i espai, on podeu manipular l'espai entre les línies que l'infant anirà escrivint a la pantalla. És una bona opció per als infants per evitar que saltin de línia quan llegeixen la seva producció amb l'ordinador.

Per poder tenir les icones a la barra de menús que us permet realitzar els canvis de forma més ràpida, heu de comprovar que teniu a la barra de menus la barra d'eines anomenada Format. Anar a Veure, entreu a barra d'eines, i comproveu que l'opció Format està verificada. Això significa que a la barra d'eines tindreu la major part de les opcions que hem esmentat fins ara.

Imatge: Pantalla del Word per adaptar el format d'escriptura

Interlineat

Interlineat a l'Openoffice Writer

Aneu a Format, Paràgraf, Sagnats i Espaiat, Interlineat, i seleccioneu l'opció Doble.

Imatge: Pantalla de l'Openoffice writer per adaptar el format d'escriptura

Interlineat

Color de fons de la pantalla

A Microsoft Word

Fons de la pantalla: només canviarà la pantalla on estem escrivint (és a dir, no canviarà la barra de menú, ni les icones). Aneu a Format, i a Fonts podem escollir un fons que sigui més còmode perquè l'infant que hi treballi.

A l'Openoffice Writer

Al menú, Format, Pàgina, a la pestanya Fons, podem canviar el color de fons de la pàgina. També es pot canviar el fons del document i el fons de l'aplicació. L'única cosa que no canviarà, serà l'àrea de la barra de Menú. Hem d'anar al Menú Eines, Opcions, i a la finestra que s'obre, a l'esquerra, apareix una llista d'opcions. Escolliu Aparença. A la dreta, apareixen tota una sèrie d'elements que formen part habitual d'un procesador de textos i que són susceptibles de canviar-ne el color. En aquest cas, el fons del document i el fons de l'aplicació, cliquem a la fletxa per obrir el quadre desplegable, i ens apareixen tots els colors. Seleccionem el color negre.


Imatge: Pantalla de l'Openoffice writer per personalitzar el color del fons

Combos de selecció de colors


Imatge: Pantalla de l'Openoffice writer amb el fons del document personalitzat

Visualització del fons del document de color negre


Imatge: Pantalla de l'Openoffice writer amb el fons de l'aplicació personalitzat

Visualització del fons de l'aplicació de color negre


Creació de plantilles

Són fitxers que faciliten crear documents amb un format i disposició dins del full de paper. Permet evitar tasques repetitives.

Tot document té una plantilla, per defecte, LA NORMAL, però pot tenir també l'ESPECIAL. Al crear un document, aquest pren tots els estils de la plantilla que l'ha originat.

Com se sap quina és la plantilla del document? És especial?

Aneu a Arxiu, Propietats, Resum.

Consulteu la informació corresponent a Plantilla.

Si el nom és diferent de normal.dot, es tracta d'una plantilla especial.

On són les plantilles?

Tot i que no és la forma més sistemàtica de realitzar-ho, podeu trobar-les anant a Arxiu, Nou, i us apareix, Document en blanc, i en el cas que tinguessim altres plantilles, amb l'extensió .dot.

Els estils

Els estils de format determinen les característiques del text del document i serveixen per estructurar la informació i facilitar-ne la lectura.

El Microsofft Word diferencia entre els estils de caràcter i els de paràgraf.

Estil de paràgraf: propietats de format aplicables a un paràgraf: format de caràcter i de paràgraf.

Estil de caràcter: propietats de format aplicables als caràcters seleccionats: format de caràcter.

Normalment sempre que es fa referència al terme estil, sense adjectius, es refereix a l'estil de paràgraf; és més, quan es modifica o crea un estil es defineixen les propietats d'ambdós.

Per defecte, en començar un document nou, l'estil de paràgraf actiu és el Normal, i el de caràcter Fuente de pàrrafo predeterminada. El nom de l'estil es pot veure a la part esquerra de la barra Format (llista d'estils).

Per aplicar un estil cal seleccionar-lo de la llista d'estils de la barra Format on es diferencia visualment les seves característiques.


Imatge: Pantalla de Word per seleccionar estils

Document de word. Desplegats diversos estils

La manera més fàcil de crear un estil és entrant el nom del nou estil a la llista d'estils, però en aquest cas sols es poden definir estils de paràgraf.

 • Teclejeu un paràgraf i doneu-li el següent format: tipus de lletra Arial, tamany 24, majúscules, en negreta.
 • Seleccioneu el text amb format i, activeu l'opció Format, Estil…
 • En el quadre de diàleg clicar sobre el botó Nou
 • Escolliu el Tipus d'estil: de paràgraf o de caràcter.
 • Poseu-li un nom (per exemple el del vostre alumne) i sortiu acceptant els canvis.


Imatge: Pantalla de Word per crear un estil nou

Finestra Nuevo en Tipo de estilo per poder realitzar els canvis

Pot donar-se el cas que es vulgui incloure en una plantilla (Normal o Especial) els estils, i la barra d'eines, per poder fer-ne ús en altres documents; la manera de fer-ho és a través de l'opció Eines, Plantilles i complements…, Organitzador…


Imatge: Pantalla de Word per organitzar l'estil

Finestra Organizador


Pasos per crear un estil en Openoffice writer

1) Obriu un document nou. Procureu tenir activada la barra d'eines de l'alumne que anteriorment heu preparat.

2) Modifiqueu el format de la Font: Arial, negreta, tamany 24. Barra de menú Format, opció caràcter.

Imatge: Pantalla d'Openoffice writer Format

Modificació de la font, negreta i tamany

3) Modifiqueu també l'interlineat, 1'5. Barra de menú Format, opció paràgraf.

Imatge: Pantalla d'Openoffice writer opció Paràgraf

Interlineat a 1'5

4)Feu la prova i escriviu. Després de comprobar que tot és correcta, esborreu allò que heu escrit.

Imatge: Pantalla d'Openoffice writer document escrit

Text de prova

5) Ara guardarem l'estil que hem creat. Aneu a barra de menú Format, a l'opció Estils i Formatació.

6) Feu clic a la icona que té un signe positiu (Nou estil a partir de la selecció). Escolliu nou estil des de la selecció.

7) Doneu un nom a l'estil. Per exemple, nomalumne. D'acord.

Imatge: Pantalla d'Openoffice writer creació estil nomalumne

Pantalla de creació estil

Actualitzeu l'estil. Feu clic novament a la icona amb el signe positiu i actualitzeu l'estil.

8) Ara ja podeu guardar el document com a plantilla de treball. Cada cop que l'alumne obri aquesta plantilla disposarà de la barra d'eines personalitzada i de l'estil nomalumne associat.

9) Per guardar només cal que en el tipus de fitxer seleccioneu l'opció plantilla de document .ott

Imatge: Pantalla d'Openoffice writer per desar

Seleccioneu el tipus .odt

10) Tanqueu el document.

11) Proveu que funciona. Obriu un document nou però utilitzeu la plantilla .ott

Imatge: Pantalla d'Openoffice writer document nou a partir d'una plantilla

Menú de selecció

12) Observeu com les característiques de font, tamany, etc. es conserven.