Tractament de textos. Creació de barra d'eines específiques. Alumnes de baixa visió.

Si recordeu alguns aspectes del Mòdul 1 del curs, els alumnes de baixa visió abans d'usar el magnificador utilitzen, en la mesura del possible i de les característiques de la seva visió, les adaptacions pròpies del sistema operatiu i del programari que utilitzen.

Posteriorment, si aquestes adaptacions són insuficients, generalment a partir del cicle mitjà de Primària, inicien l'aprenentatge del magnificador de pantalla.

L'objectiu d'aquesta pràctica és aprofitar unes opcions que tenen el Microsoft word/ Openoffice Writer per facilitar la feina amb el tractament de textos a l'alumne de baixa visió.

La majoria de mestres expliquen el programari de tractament de textos utilitzant les icones de les barres d'eines. Aquestes icones són petites i molts cops n'hi ha moltes que no desitgem utilitzar. A vegades n'hi ha prou amb magnificar les icones (recordeu el mòdul 1), però d'altres és necessària una simplificació de la barra d'eines.

D'acord amb els criteris visuals d'accessibilitat, un alumne de baixa visió precisa imatges grans, simplificades, contrastades, etc. Això significa que molts cops troben dificultats localitzant les icones en les barres estàndars del programari. En aquest cas hi ha dues opcions:

  • Crear una barra d'eines personalitzada i simplificada. Només amb les icones que l'alumne necessita. Amb icones més grans.
  • Utilitzar les "Adaptacions word". Són unes barres d'eines creades a priori per nivell educatiu.

Creació d'una barra d'eines personalitzada i simplificada.

El que volem és que els alumnes treballin inicialment amb un determinat grup d'opcions (document nou, guardar, imprimir, etc.). Enlloc de treballar amb les barres d'eines estàndar i de format en crearem una de personalitzada pel nostre alumne, només amb aquelles icones que ell necessiti.

  1. Microsoft Word
  2. OpenOffice Writer


MICROSOFT WORD

Si desitgem veure les icones de la barra d'eines més grans, cal que aneu a Veure, barra d'eines, personalitzar i a la pestanya opcions verifiqueu icones grans.

Imatge: Pantalla del Word per verificar icones grans

Icones grans verificat


Aneu a Veure, Barra d'eines, Personalitzar, i a la pestanya, Barra d'eines. Cliqueu al botó Nou, i apareix una pantalla en la que us demana que escriviu el nom de la nova barra. Podeu posar el nom de l'alumne. Us ha d'aparèixer en el llistat de barra d'eines. I a fora de la finestra, s'haurà obert una finestra petita que en la barra de títol, de color gris, portarà el nom que vosaltres li heu donat. A continuació entreu a la pestanya, Comandaments, i teniu tota la relació de funcions que podeu tenir al Microsoft Word.

Imatge: Pantalla del Word per crear una barra d'eines nova

Finestra personalitzar. Seleccionada l'opció Nova per poder crear la barra d'eines específica


Ara només cal anar afegint les icones que precisa l'alumne. Escolliu, dins d'Arxiu, per exemple Nou, perquè volem que el nostre alumne pugui obrir un document nou. Feu un clic al damunt de Nou, i sense deixar anar l'arrossegueu fins a la finestra de la nostra barra. Escolliu ara, Tancar, l'arrossegueu i la coloqueu dins de la barra, escolliu també Guardar i realitzeu la mateixa operació, i també amb la icona Imprimir. Ara escolliu de l'opció Edició, Copiar i Enganxar.


Imatge: Pantalla del Word que permet seleccionar les noves icones

Finestra personalizar. Barra d'eines nova en creació


Tanqueu la finestra Personalitzar, i arrossegueu la barra nova fins a la barra de menús. En el moment de treballar amb aquest alumne podeu anar a Veure, Barra d'eines, i desactivar totes les barres de tal forma que en la pantalla només aparegui la que heu personalitzat. Si feu clic amb el ratolí de la dreta damunt de la icona, es desplega un menú en el que hi ha l'opció de canviar la icona per un altre dibuix que ens pugui semblar més adient per al vostre alumne o fins hi tot, crear-ne un de nou.


Imatge: Pantalla del Word amb la barra de menús i la barra d'icones personalitzada

Document word amb la nova barra d'eines inserida sota la barra de menús


És important tenir en compte que per restaurar les barres d'eines que normalment teniu visualitzades a la pantalla, hem d'anar a Veure, Barra d'eines i verificar les opcions Estàndar i Format, que són les que us trobeu seleccionades més usualment.


OPENOFFICE WRITER

Es pot crear una barra d'eines també amb l'openoffice Writer. Aneu a Eines, Personalitza, i a la pestanya Barra d'eines. Feu clic a nou i doneu un nom a la barra d'eines. Per exemple, nomalumne.


Imatge: Pantalla de l'OpenOffice Writer per personalitzar la barra d'eines

Fer clic a nou


Afegiu les icones necessàries. Quan feu clic al botó Afegeix, s'obre una finestra on podem seleccionar la categoria, i dins la categoria, l'ordre que desitgem. (dins l'aplicació podem escollir Nou, Desa, etc.). Un cop seleccionades les icones/ordres veiem que es van afegint a la nostra barra d'eines personalitzada. Finalment, guardeu-la.


Imatge: Pantalla de l'OpenOffice Writer per seleccionar les ordres

Barra d'eines personalitzada


Ja teniu la vostra barra d'eines. Desactiveu les barres innecessaries i deixeu només la personalitzada.


Imatge: Pantalla de l'OpenOffice Writer amb la nova barra d'eines

Barra de menús i nova barra d'eines


Si a més a més necessiteu incrementar el tamany de les icones, aneu a eines, opcions, openoffice i a l'apartat visualitza seleccioneu mida i estil de la icona gran i escalat a 130.

Imatge: Pantalla de l'OpenOffice Writer per modificar el tamany de les icones de la barra d'eines

modificar el tamany icones


Veureu com la vostra barra presenta les icones més grans.

Adaptacions word


En cas de treballar amb el Microsoft Word podeu instal·lar unes macros que permeten escollir de forma automàtica unes barres d'eines per nivell educatiu.

Reviseu si ja estan instal·lades a l'ordindador de l'escola. En cas contrari, podeu intal·lar-les.

  1. Aneu a l'adreça http://www.xtec.cat/~jfonoll/adaptacions_word/index.htm i escolliu la instal·lació en funció del sistema del vostre ordinador i de la versió de word.
  2. Descarregueu el fitxer "instal·lar" i feu la instal·lació seguint les instruccions.
  3. També cal que instal·leu la veu Upctv que apareix a la mateixa pàgina.

Un cop finalitzada la instal·lació feu proves amb les diferents barres. Veieu-ne les diferències.


Imatge: Mostra de la barra d'eines que apareix amb les adaptacions word

Menú de selecció de les adaptacions word