Mòdul 3. Treball a l'aula amb l'ordinadorDurant les etapes d'Educació Infantil i cicle inicial de Primària, podem dir que la relació que els alumnes tenen amb les TIC és bàsicament la realització d'activitats multimèdia educatives que reforcen els aprenentatges de les diferents àrees curriculars. Acostumen a ser activitats Jclic, jocs i activitats de portals educatius (www.edu365.cat), etc.

Més endavant la relació amb les TIC varia i pasa de ser un "joc" a convertir-se en una eina de treball. Presentacions, treballs, cerques d'informació a Internet, col·laboració amb els companys, etc.

Si pensem en un futur, en l'anomenada "immersió digital", l'ordinador és l'eina de suport de tots els continguts educatius i activitats d'aprenentatge.

Els alumnes amb discapacitat visual també segueixen aquesta línea d'incorporació a les TIC, encara que amb una mica més de dificultats.

L'objectiu d'aquest mòdul és presentar la forma com podem facilitar aquesta immersió digital als alumnes amb discapacitat visual.

Continguts

Eines i estratègies de treball que ajudin a l'alumne a:

  • Activitats educatives d'iniciació a les TIC. Jocs.
  • Iniciar-se en l'us del tractament de textos que serà un programari bàsic en la tasca del dia a dia.
  • Utilitzar l'ordinador a l'aula per prendre apunts.
  • Aprofitar al màxim els recursos tècnics de l'aula i els avantatges que suposa pels alumnes de baixa visió (Pissarra Digital).

Pràctiques

  • Pràctica 2 Tractament de textos. Creació de barres d'eines específiques simplificades. Baixa visió.
  • Pràctica 3 Tractament de textos. Adaptacions. Baixa visió.
  • Pràctica 4 Activitats amb la PDI. Captura de pantalles i altres. Apunts.

Si no heu realitzat prèviament el curs D232 us aconsellem que feu prèviament una breu ullada a les pràctiques 6 i 7 del mòdul 8.