La lupa de pantalla dels sistemes operatius Windows i Linkat

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure les funcionalitats bàsiques de la lupa del Windows XP (la lupa del Vista, i del Windows 7 és molt semblant a la del XP, per tant també podreu fer la pràctica), i la lupa del sistema operatiu Linkat (Linux).

 • Utilització de la lupa del Windows
  • Obrir la lupa
  • Canvi de nivell de l'ampliador
  • Canvi de mida de la finestra
  • Canvi de posició
  • Inversió de colors
  • Seguiment del cursor del ratolí
  • Seguir el focus del teclat
  • Seguir l'edició de text
 • La lupa del Linux (Linkat)


Utilització de la lupa Windows


La Lupa és una eina de presentació que fa més llegible la pantalla per a persones amb dificultats visuals i que es al trobar-se de forma estandard en els sistemes operatius podem utilitzar-la mentre s'avalua si el nostre alumne necessitarà d'un programa magnificador de pantalla espeífic de la ONCE. La Lupa crea una finestra independent que mostra una part ampliada de la pantalla. També pot canviar la combinació de colors de la finestra d'ampliació per a aconseguir una millor visibilitat. Pot moure o canviar el tamany de la finestra de la Lupa o arrastrar-la al final de la pantalla i bloquejar-la. La Lupa està pensat per a proporcionar un grau mínim de funcionalitat als usuaris amb dificultats visuals. Si no la tinguessiu instal·lada, aneu a Ajuda on trobareu les explicacions necessàries per a realitzar-ho.
Quan s'utiliza la Lupa, és possible:

 • Canviar el grau d'ampliació
 • Canviar la mida de la finestra d'ampliació
 • Canviar la posició de la finestra d'ampliació en l'escriptori
 • Invertir els colors de la pantalla


Imatge: Finestra de la configuració de la Lupa

Finestra de la configuració de la Lupa


L'Ampliador també disposa de varies opcions de seguiment, entre les que s'inclouen les següents:

 • Seguir el punter del ratólí conforme es mou per la pantalla
 • Seguir el focus del teclat que es centra en la posició del cursor
 • Seguir l'edició de text


Quan estigui activada la lupa, podeu fer clic amb el botó secundari del ratolí per a configurar les opcions o per ocultar o sortir de la lupa.

Obrir la Lupa


Per a obrir la Lupa, feu clic a Inici, seleccioneu Programes, Accesoris, Accesibilitat i, a continuació, fer clic a Lupa.

Canvi del nivell d'ampliació


Permet establir el grau d'ampliació de la lupa, és a dir de la finestra d'ampliació, de 2 a 9 vegades més gran que la visualització sense ampliar.

Activeu la Lupa, aneu a Inici, Programes, Accessoris, Accessibilitat, Lupa (Ampliador).A la finestra Nivel d'Ampliació: canvieu el nombre que indica el grau d'ampliació i observeu-ne els resultats.

Canvieu el nivell d'ampliació de la lupa des del teclat: manteniu premuda la tecla del logotip del Windows i premeu Fletxa amunt per augmentar l'ampliació o Fletxa avall per reduir-la.

Canvi de mida de la finestra

La mida de la finestra d'ampliació es pot canviar per adaptar-la millor al programa que s'està treballant.

Moveu el punter del ratolí fins que estigui sobre el marge de la finestra d'ampliació. El punter del ratolí passa a ser una fletxa de dues puntes.Arrossegueu el marge de la finestra d'ampliació per redimensionar-la.

Canvi de posició de la finestra

També podeu canviar la posició de la finestra d'ampliació per tal de col·locar-la en el millor lloc de la pantalla i així no interferir en el programa amb que s'està treballant.

Situeu el ratolí dins de la finestra d'ampliació.Arrossegueu la finestra a l'àrea de la pantalla que vulgueu.Hi ha la possibilitat d'amarrar la finestra d'ampliació a la part de baix, de dalt o a un dels costats de la pantalla. Cal que arrossegueu el ratolí fins a un dels extrems de la pantalla.

Inversió dels colors

Canvia els colors que es visualitzen a la finestra d'ampliació pels colors complementaris corresponents: el blau canvia a groc, el negre a blanc…

A la finestra Configuració de la Lupa, dins la opció Presentació, marqueu l'opció: Inverteix els colors.

Imatge:Opció canvis contrast de pantalla

Finestra canvis de color de la pantalla


Aquest canvi de colors només afecta a la finestra d'ampliació (Lupa).

Seguiment del cursor del ratolí


Aquesta opció fa que la Lupa presenti la part de la pantalla on es troba el ratolí. És una opció molt pràctica. A la finestra Configuració de la Lupa, marqueu l'opció: Segueix el cursor del ratolí.

Seguir el focus del teclat


La Lupa segueix les ordres (focus) del teclat. És a dir, mou l'àrea ampliada seguint les ordres del teclat, com ara el tabulador, les tecles de cursor…

A la finestra Configuració de la Lupa, marqueu l'opció: Segueix el focus del teclat.

Seguir l'edició del text

Aquesta opció és molt útil quan es treballa amb el processador de text. Presenta a la finestra d'ampliació la part del document on s'està escrivint.

A la finestra Configuració de la Lupa marqueu l'opció Segueix l'edició del text.

La lupa de la Linkat


La lupa que tenim a la Linkat, és un opció anomenada ampliador i revisor Orca.
Per poder activar-la primer de tot aneu a la barra superior de l'escriptori, a Sistema, Personal, Tecnologies Assisitives. Obriu aquesta opció, i verifiqueu la casella per habilitar-les.
Després, pitjeu el botó Aplicacions preferides. Aneu a la pestanya Accessibilitat. En l'apartat visual, teniu la possibilitat de seleccionar:

 • Orca (és només el lector de pantalla)
 • Orca amb l'ampliador
 • Ampliador sense el lector


Seleccioneu ara l'Ampliador sense el lector. Tanqueu aquesta finestra i tanqueu la finestra de les preferencies.

Configuració de l'ampliador


Per poder configurar l'ampliador, heu d'obrir el menú de configuracions. Aneu a Sistema, Aspecte i comportament, Lector de pantalla i ampliador Orca. Seleccioneu la pestanya ampliador.

Imatge:Finestra selecció ampliador

Finestra selecció ampliador


En la finestra de l'ampliador podrem realitzar uns canvis, de millores generals en la visualització i comportament de l'ampliador.

Imatge:Finestra magnificada opcions de configuració de l'ampliador

Finestra magnificada opcions de configuració de l'ampliador • Posició: es pot tenir les opcions de Pantalla completa, part superior, inferior, esquerra, dreta o personalitzat.


 • Verifiqueu la casella "Hide system pointer". Si no ho feu, apareixen els dos ratolins, el real i l'ampliat, i pot provocar confusió visual. En canvi, al verificar aquesta casella, fem desaparèixer el ratolí originari, i per tant és més fàcil realitzar els canvis.


 • Paràmetres del cursor. Verifiqueu la mida personalitzada. Aneu canviant els valors. Veureu que hi ha una distorsió important del ratolí a mesura que s'augmenta el tamany.
 • Configuració de la creu volant. Desverifiqueu la creu, doncs distorsiona molt la seva visualització.


 • Paràmetres del color. Verifiqeu la casella i seleccioneu diferents graus de brillantor i color.


 • Paràmetres de rastreig i alineació. És útil tenir verificat la casella que el punter segueixi l'ampliador, doncs és més fàcil de poder manegar l'ampliador. Per acabar, recordar Aplicar, i després petjar el botó D'acord.


Aquí hi ha un exemple de la lupa activada en l'escriptori de la Linkat.

Imatge: Exemple de l'ampliador

Exemple de l'ampliadorRecordeu: Linkat, és la distribució GNU/Linux que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya distribueix. L'escriptori que utilitza és el Gnome. En aquesta distribució apareixen les mateixes eines d'accessibilitat que en la distribució en castellà. El nom que ens apareix és: Suport de Tecnologia Assistiva. Cal primer marcar la casella Habilita les Tecnologies assistives, i a continuació s'han de marcar les opcions que es vol fer servir.


És possible que tingueu a l'escola algun ordinador amb la Linkat instal·lat. Si no és així, informeu al vostre tutor.