8. La família

Continguts

  • El context familiar de l'alumne amb pèrdua auditiva
  • Procés d´adaptació
  • Actuacions de la família
  • Col·laboració de la família amb el centre escolar

Pràctiques

  • Pràctica 1: El nen amb pèrdua auditiva i el seu context familiar
  • Pràctica 2: La família en col·laboració amb el centre escolar
  • Pràctica 3: La família en col·laboració amb el tutor/a