3. Com afecta una pèrdua auditiva en el desenvolupament

Continguts

  • Factors determinants del desenvolupament dels alumnes amb pèrdua auditiva. La pèrdua. L'entorn. Factors personals
  • Comunicació i desenvolupament lingüístic. La interacció. Els inicis de la comunicació i el llenguatge, el progrés i la consolidació
  • Desenvolupament cognitiu. Els aprenentatges. La llengua oral. La consciència fonològica. El llenguatge escrit. El llenguatge matemàtic i la resolució de problemes
  • Desenvolupament personal i social. Interacció amb el món. L'autoconcepte

Pràctiques