1. Mòdul introductori

Continguts

  • La sordesa: consideració històrica, persones, educació, inclusió…
  • La inclusió escolar dels alumnes sords, el centre inclusiu, les barreres, la comunitat escolar
  • La detecció del dèficit auditiu. Screening auditiu universal. Pautes per a la detecció de Pèrdues Auditives

Pràctiques