Opcions d'accessibilitat dels sistemes operatius

La interfície és aquella part de l'equip informàtic que està en contacte amb l'usuari, sobretot en relació amb el mecanisme d'entrada de la informació, teclat, ratolí… i els mecanismes de sortida de la informació: pantalla, icones…

La interfície és, doncs, el sistema de comunicació amb l'ordinador i no sempre s'adapta a les necessitats dels alumnes "més especials".

És convenient modificar la interfície per fer-la més accessible, agradable i segura, i crear un entorn adaptat a l'usuari que li permeti treballar amb comoditat i eficàcia.

Afortunadament els diferents sistemes operatius (Windows 98, Windows XP, Linux…) inclouen opcions d'accessibilitat i eines de personalització de prestacions avançades que permeten adaptar el funcionament de l'ordinador a les necessitats dels usuaris.

Es tracta d'un conjunt de recursos molt ampli que s'ha anat ampliant amb els diferents sistemes operatius i les seves darreres versions. En el cas d'un alumne que ho necessiti, aquests recursos del sistema haurien de ser els primers a ser utilitzats, ja que estan disponibles en tots els ordinadors.Auxiliar d'accessibiltat del Windows XP

El Windows permet configurar diferents paràmetres d'accessibilitat manualment a nivell de teclat, ratolí i pantalla. Així podem aconseguir tenir un cursor gran i de color, podem variar la velocitat del cursor, podem alentir la velocitat del doble clic, podem magnificar i contrastar els colors de la pantalla… Aquestes modificacions les podem fer a partir de diferents variables del tauler de control: opcions d'accessibilitat, ratolí i pantalla (bastant similar a les opcions que veurem, després, del Linux/Linkat).El Windows XP també proporciona un assistent que facilita la configuració de les principals opcions d'accessibilitat més bàsiques de manera ràpida, fàcil i intuïtiva. En aquesta pràctica veurem com funciona aquest assistent per així tenir una visió general d'aquestes opcions.

 • Aneu a Inici | Programes | Accessoris | Accessibilitat | Auxiliar d'accessibilitat. S'obrirà una finestra de benvinguda. • Cliqueu Endavant. Es mostra una finestra en què podeu seleccionar tres mides de text: la normal i dues de més grans. Trieu la mida que vulgueu.Finestra de l'auxiliar d'accessibilitat/ Mida del text

 • Cliqueu Endavant i s'obrirà una finestra en la qual hi ha diferents paràmetres quant a Pantalla:Finestra de l'auxiliar d'accessibilitat/ Configuració de la pantalla

 • Cliqueu Endavant i s'obrirà una pantalla que permet definir les necessitats de l'usuari, segons siguin visuals, auditives i/o de mobilitat. Seleccioneu, també, la casella Vull establir opcions de gestió, que permetrà determinar algunes opcions generals vistes en la pràctica anterior: Temps de desactivació i Configuració per defecte.Finestra de l'auxiliar d'accessibilitat/ Opcions de l'auxiliar

 • Marqueu les opcions que desitgeu configurar (per exemple, les de visió i les de mobilitat) i cliqueu Endavant.
 • L'assistent anirà mostrant pantalles en les quals es demanarà que escolliu entre diferents opcions. Aneu fent els canvis que trobeu interessants i aneu passant de finestra clicant Endavant. En acabar, arribareu a una finestra semblant a la següent:

 • Fixeu-vos que en aquesta pantalla s'hi recullen tots els canvis realitzats. Si voleu rectificar alguna modificació o realitzar-ne una de nova, aneu a Endarrera. Si estan bé, cliqueu Final.

Opcions d'accessibilitat de la Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ofereix el Departament d'Educació amb la finalitat de poder proveir l'accés a un sistema operatiu completament lliure.

En línies generals, Linux és un sistema operatiu amb prestacions similars a Windows, tot i que en alguns detalls poden trobar-se avantatges d'un sistema sobre l'altre.

En aquest apartat veurem la varietat de paràmetres que es poden configurar des dels propis sistemes operatius.

Per accedir a les diferents opcions de configuració i personalització del Linkat, cal anar al menú Sistema | Configuració de l’escriptori:

menú Sistema | Configuració de l’escriptori

1. Configuració del TECLAT

Linkat permet configurar la resposta del teclat des de diferent utilitats.


1.a. Per a un primer nivell de configuració del teclat aneu a Sistema | Configuració de l’escriptori | Teclat.
Configuració del teclat
Aquí trobem les opcions per configurar:

 • Repetició del teclat
 • Parpelleig del cursor
 • Temps de descans: forçar un temps de descans en tasques llargues de mecanografiat.1.b. Per a una personalització més avançada podeu anar a Sistema | Configuració de l’escriptori |Acessibilitat | Teclat, on trobem les opcions per configurar:

 • Tecles enganxoses Stickeys en Windows: simplifiquen l'ús de les combinacions de tecles.
 • Tecles de repetició (habilita les tecles de ratolí): controlen els temps de retard i la velocitat de repetició en el teclat.
 • Tecles lentes: regulen el temps de pulsació entre 1 i 500 mil·lisegons.
 • Tecles de salts: ignoren les tecles repetides, en general involuntàriament, en un determinat lapse de temps.
 • Tecles de commutació, TroggleKeys en Windows: emeten indicadors sonors quan es modifiquen els senyals lluminosos del teclat (majúscules, teclat numèric, etc.).
 • Tecles del ratolí: permeten configurar el maneig del ratolí mitjançant els cursors del teclat.
2. Configuració del RATOLÍ


2.a. Linkat/Linux també permet configurar la resposta del ratolí des de Sistema | Configuració de l’escriptori| Ratolí, lloc on es troben les pestanyes següents: • Botons, amb les opcions:
  • Ratolí per a esquerrans. Inverteix la funció dels botons del ratolí.
  • Temps d’espera del doble clic. Regula la velocitat del doble clic fins a un màxim d'1 segon.


 • Cursors, amb les opcions:
  • Mida del cursor. Permet escollir entre tres mides.
  • Localizar el punter. Facilita localitzar el punter en prémer la tecla Crtl.


 • Moviment, amb les opcions:
  • Velocitat. Regula la sensibilitat del ratolí i l'acceleració del cursor.
  • Arrossegar i deixar. Filtra els arrossegaments involuntaris amb el ratolí tot definint un llindar mínim.2.b. Les opcions per moure el ratolí amb el teclat es troben a Sistema | Configuració de l’escriptori Acessibilitat | Tecles del Ratolí:
image006.jpg
Amb aquesta opció el punter de la pantalla es desplaça amb els cursors del teclat numèric. En aquesta finestra es pot configurar:

 • La velocitat màxima del punter.
 • El temps per accelerar a la velocitat màxima.
 • El retard en la resposta del punter.
3. Configuració de la PANTALLA

Linux inclou també opcions per configurar l'aspecte de la pantalla, personalitzant les característiques de mida i color de la pantalla i els elements que formen l'escriptori. Aquestes opcions es poden configurar a Sistema | Configuració de l’escriptori, des del qual es disposa de diverses opcions:
Configuració Pantalla

 • Resolució de la pantalla: determina la mida de l'escriptori.
 • Fons de l’escriptori: personalitza la imatge i els colors del fons de l'escriptori.
 • Tema: permet seleccionar alguna de les configuracions de l’escriptori ja dissenyades, com ara: Alt contrast, Alt contrast Invertit, d'utilitat per a usuaris amb dèficits visuals.
 • El botó Detalls del tema permet modificar colors i mides d'algun dels elements de la interfície gràfica: Controls, Costat de la Finestra, Icones.
 • Fonts: es pot canviar la mida de lletra dels diferents components, aplicacions, escriptori, menús.Dreceres de teclat

Els mètodes abreujats de teclat són combinacions de dues o més tecles que es poden prémer per tal de dur a terme una determinada tasca en què es faria imprescindible l'ús del ratolí o un perifèric alternatiu. Faciliten la interacció amb l'ordinador, donat que amb un seguit d'ordres de teclat, a les persones amb discapacitat motriu, que poden accedir en aquest perifèric, els permet fer-ho d'una manera autònoma, reduint també el temps quan utilitzen programari i accés a la xarxa. També cal observar quan treballem amb els menús textuals dels programes que hi ha lletres subratllades. La lletra subratllada d'un element d'aquest menú ens vol indicar que pressionar la tecla ALT i seguidament la tecla de la lletra corresponent farà el mateix efecte que si féssim clic en aquell element del menú.

Quan treballem amb els menús textuals dels diferents programes hi ha lletres subratllades. La lletra subratllada d'un element d'aquest menú indica que pressionar la tecla ALT i seguidament la tecla de la lletra corresponent farà el mateix efecte que si féssim clic en aquell element del menú.

En el cas de la Linkat, és possible especificar les combinacions de tecles que es fan servir durant l'entrada de dades i les combinacions per als objectes de l'escriptori. La finestra de descripció general Dreceres de teclat mostra una llista de totes les accions disponibles junt amb les dreceres del teclat.

Per desactivar o canviar una drecera del teclat, cal fer clic en l'entrada de la drecera corresponent. A continuació, s'introdueix la nova drecera o es pot suprimir l'actual amb la barra espaiadora. Els canvis són d'efecte automàtic. Per restaurar la drecera del teclat actiu, s'ha de fer clic en l'entrada corresponent i sortir del requadre de diàleg amb el botó Tanca.