Teclats per pantalla i predictors d'escriptura

Les ajudes d'accessibilitat així com els suports a l'escriptura són cada vegada més coneguts, alguns teclats per pantalla formen part dels sistemes operatius que teniu en els ordinadors, de manera similar passa amb les eines de predicció. Tot i que poden trobar-se de manera gratuïta, també poden ser-ho de pagament. Ambdós instruments, malgrat la seva especificitat, poden suposar per a alguns alumnes amb discpacitat motriu unes eines facilitadores i de progrés de les quals convé tenir una breu aproximació, en citarem tres exemples:

  • Teclat per pantalla
  • Teclat predictiu per pantalla
  • Teclat predictiu per pantalla amb frequència d'ús
Teclat per pantalla

Integrat com un programari transparent dins de les eines d'accessibilitat del sistema operatiu pot estar actiu de manera permanent, des de l'inici mateix de la configuració de l'usuari. Funciona prement sobre el teclat per pantalla amb el dispositiu o perifèric d'accés que estigui configurat, i obrint al mateix temps un quadre d'edició. Així, l'alumne amb discapacitat motriu pot escriure sobre aquest quadre i entrar amb la constrasenya, i un cop engegat l'ordinador pot escriure amb alguna de les aplicacions que ho permeten fer.
Teclat predictiu per pantalla

Integrat com un programari transparent dins de les eines d'accessibilitat del sistema operatiu pot estar actiu de manera permanent. En aquest cas, a més de la funcionalitat de teclat per pantalla, el programa fa una predicció afegint o completant paraules abans del tecleig de la paraula. Sovint cal la tecla ENTER o la tecla de RETORN per acceptar la paraula iniciada.

teclatpredictiu.jpg


Teclat predictiu per pantalla amb freqüència d'ús

Hi ha diferents mètodes per introduir el text amb els teclats alternatius. Alguns d'aquests, a més a més de la funció predictiva, incorporen la possibilitat d'aprendre i fer la predicció segons la freqüència i l'ús de les paraules que l'alumne faci servir. A mesura que s'escriu es van mostrant paraules o frases, que l'alumne pot escollir seleccionant i prement a través de la tecla assignada o amb la tecla INTRO. Així es redueix considerablement la quantitat de tecles que cal polsar.


Proposta de treball per ampliar coneixements
  • Quina diferència hi ha entre teclats alternatius i predictius?
  • Poden aportar alguna solució per als alumnes no discapacitats motrius?
  • Imagina l'alumne de baixa mobilitat que pot accedir a un teclat alternatiu. Creus que li faria falta algun altre dispositiu? Raona la resposta.