Materials i activitats d'aprenentatge

L'escola va integrant tot un seguit d'avenços tecnològics que també poden ser d'interès per al progrés dels alumnes amb discapacitat motriu.

La pissarra digital

Sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador i un videoprojector, que permet projectar continguts digitals en un format idoni per a la visualització en grup. Es pot interactuar sobre les imatges projectades mitjançant els perifèrics de l'ordinador: ratolí, teclat, etc. pissarra digital interactiva
Podeu ampliar la informació sobre el tema i bons models d'ús de les pissarres digitals a:


Hi ha diferents tipus de pissarres digitals interactives en funció de la modalitat escollida, així com de la interacció que es triï: directament amb la mà sobre la superfície de projecció o bé amb dispositius tipus bolígrafs. Per aprofundir en el seu funcionament podeu consultar:


Si voleu ampliació didàctica i anàlisi d'aquest dispositiu podeu consultar:


pissarra tàctil
Si la solució passa per convertir una pissarra Vileda® en una pissarra digital interactiva podeu visitar:


Si el que voleu és fer consultes en relació amb la inclusió, la discapacitat i l'ús de les pissarres digitals consulteu:


Hi ha formació en línia sobre aquest suport TAC organitzats pel Departament d'Ensenyament, consulteu:


Adaptació de llibres de text

Adaptar els llibres de text a les necessitats diverses que pot tenir l'alumnat amb discapacitat motriu suposa un procés força més complex que trobar el llibre de text del nivell i del curs desitjat, en el format PDF o en el processador de textos corresponent, i passar-lo a l'ordinador. Per si mateix, tot aquest procediment ja pot suposar una molt bona ajuda; ara bé, no podem oblidar que hi haurà alumnes que hauran d'utilitzar eines com, per exemple, les de veu específiques. Consulteu la pràctica 6.

Llibres digitals

El llibre electrònic, conegut també com a e-book, és la versió electrònica o digital dels llibres en paper. Els e-books utilitzen com a suport per a la seva lectura un programari lector (exemple: microsoft reader). Atenció, cal que estigui instal·lat en el disc dur de l'ordinador.

Utilitats del llibre electrònic - e-books:
  • Personalitzar la mida de la lletra per a una lectura millor.
  • Llegir el llibre amb una elevada qualitat fins i tot personalitzable.
  • Guardar i organitzar tots els llibres en carpetes que es tinguin en una llibreria personal.
  • Anar a qualsevol pàgina i poder fer cerca per paraules.
  • Subratllar en color i fer dibuixos, posar punts de lectura, fer anotacions, notes al marge.
  • Crear un índex d'anotacions, on consultar-les totes juntes i veure-les.

Adaptació de contes (Presentacions PowerPoint/Impress)

Les tecnologies de la informació van tan ràpides que ens costa discriminar què ens poden facilitar i com ens ho poden facilitar per a les persones amb discapacitat motriu. Considerem que l'alumnat amb discapacitat motriu ha de poder assolir les mateixes competències que la resta d'alumnes fent o no fent ús, si cal, d'instruments tecnològics amb més o menys adaptació. Un conte és…

Vegeu diferents exemples d'adaptacions de contes:

Moodle

Suposa un lloc virtual dinàmic d'aprenentatge, sota un programari obert de codi lliure que promou entorns compartits d'aprenentatge i d'intercanvi. Manté l'esperit d'una xarxa activa on cada cop que es participa es va construint el coneixement. Compartir, col·laborar i generar nous elements de participació sota el paraigua del treball en xarxa fomenta la comunicació. Sota una aplicació basada en una base de dades i PHP, és un llenguatge de programació interpretat utilitzat per generar pàgines web dinàmiques. S'executa a la banda del servidor, per tant al navegador web la pàgina ja li arriba en format HTML i no podem veure'n el codi PHP. Tot i que menys popular, també pot ser usat per generar interfícies de comandes i aplicacions executables amb interfície gràfica. Disposa de versions tant per a Windows com per a GNU/Linux i d'altres sistemes operatius. S'ha traduït a 75 llengües, inclòs el català.

Aquesta plataforma es basa en la construcció del coneixement que genera el diàleg entre els participants, se sustenta en el constructivisme pedagògic i social. Per això és tan fàcil crear-hi fòrums. Tot i aquesta interdependència entre els assistents, accepta molts altres tipus d'activitats didàctiques: qüestionaris, lliçons, tasques, wikis, xats, etc. http://www.moodle.org

Podeu ampliar la informació sobre el tema al document publicat pel Departament d'Ensenyament:


També hi ha materials de formació en línia sobre Moodle organitzats pel Departament d'Ensenyament, consulteu:


Proposta de treball

Un cop visitades i valorades les diferents pàgines suggerides a la pràctica, fes una reflexió sobre quines eines poden ser més adequades per a les persones amb discapacitat motriu.