Desplaçament i mobilitat

De la mateixa manera que en la pràctica anterior ens plantejàvem el benefici personal de poder fer les coses quotidianes per un mateix, cal plantejar-nos el desplaçament associat a la mobilitat. Aquest concepte posa l'accent en aquesta idea global de moure's, de poder conèixer, d'anar tu i no que les coses s'apropin, fins i tot de de manera que de vegades podríem titllar de "màgica". Els alumnes amb discapacitat són sovint els perceptors d'aquesta manera de relacionar-se tant amb els objectes com amb les persones.

Quan ens movem, estem fent un seguit d'interaccions necessàries per aconseguir els propòsits i les intencionalitats desitjades. Quan això no es possible per motius de discapacitat motriu, hauríem d'intentar fer possible el desplaçament autònom i la mobilitat, independentment de l'edat i del grau d'afectació.

En una experiència de fa uns anys, persones amb molta afectació física van provar el sistema CREC, on usuaris amb distintes discapacitats motrius van poder desplaçar-se per l'escola amb l'ajut d'un ordinador i de diferents dispositius d'accés. El més important en reviure l'experiència amb els companys no és el muntatge, els recursos, el projecte europeu iniciat… sinó les cares de satisfacció dels usuaris, les seves rialles, el goig de poder fer les coses per si mateixos.

Avui, tots aquests dispositius més estandarditzats estan a l'abast de la xarxa sanitària i social. Els dispositius per a la mobilitat es poden sol·licitar a través de la prescripció del metge rehabilitador específic o, a vegades, en els CAP de salut, a través del metge de capçalera; els suports posicionals i/o de sedestació, així com les ajudes tècniques complementàries i d'assistència es poden posar en contacte amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania. En qualsevol cas, el traballador/a social pot facilitar les gestions oportunes.

En l'àmbit escolar haurem de preveure quines situacions requeriran desplaçament, si s'hauran de fer per l'exterior, l'interior, de manera combinada, només per a les sortides. Fixeu-vos que tot requereix un esforç reflexiu per adaptar la situació a la necessitat de cadascun dels alumnes amb discapacitat motriu. El Departament d'Educació, a través de l'informe favorable de l'EAP i/o del serveis educatius de referència pot proposar la compra del material necessari per al correcte desplaçament i mobilitat.

Hi ha instruments que faciliten en bona mesura la mobilitat dins l'entorn escolar, entre d'altres, proposem: els caminadors, les bicicletes (de pedals o alimentades amb bateria), les cadires manuals i les autopropulsades.

Proposta de treball per ampliar coneixements

Busca imatges relacionades amb el desplaçament i la mobilitat i comenta allò que consideris més interessant.