Recursos TAC per a la discapacitat motriu

En aquest mòdul es comenten alguns recursos TAC com a suport a l'aprenentatge dels alumnes amb discapacitat motriu. És un mòdul "pont", per veure les possibilitats que ofereix la tecnologia en diferents aspectes vinculats a les barreres a la participació i a l'aprenentatge que acostumen a experimentar les persones amb discapacitat motriu.

Pràctiques