El paper de la família

Si dediquem un capítol a reflexionar al voltant del paper de la família, no és perquè vulguem insistir en les ja sabudes fases per les quals travessen quan coneixen la notícia que el seu fill presentarà una discapacitat. Ho fem perquè cal reflexionar al voltant del paper que atorguem a les famílies durant el procés d'escolarització.

Existeix el consens generalitzat entre els professionals de l'educació sobre el dret de les famílies a triar escola o a intervenir en la presa de decisions en què el seu fill està implicat al llarg de l'escolaritat, però que n'és de difícil complir-ho de vegades!

Molt possiblement caldrà realitzar un programa individualitzat per a l'alumne, on haurem de deixar constància de les decisions curriculars que es van prenent. Sabem del cert que cal tenir la família implicada en aquest procés, però fer això vol dir deixar-les opinar, escoltar els seus arguments, prendre compromís en el procés educatiu del seu fill. Vol dir tenir-los informats del grau de participació social que presentarà l'alumne a l'aula… i quan alguna cosa no va del tot com esperàvem… hem de ser els docents qui ens tornem a implicar, a canviar coses, a modificar maneres d'actuar…

Tenir un alumne amb discapacitat a l'aula implica millorar els canals de comunicació amb els pares. No n'hi haurà prou amb les tres reunions al curs que es realitzen, com a molt, amb les altres famílies. Possiblement n'haurem de fer més i millorar altres canals establerts, com les agendes, o utilitzar llibretes per notificar-nos les coses d'una manera més àgil, diària si convé.

Proposta de treball per aprofundir

Respon les preguntes que es formulen a l'Índex per a la inclusió (Boot i Ainscow, 2002) al voltant de la participació de les famílies i fes propostes per millorar la teva pràctica professional:

1) Les famílies i el professorat es respecten mútuament?

2) Les famílies creuen que hi ha una bona comunicació amb el professorat?

3) Totes les famílies estan ben informades de les polítiques i de les pràctiques del centre?

4) Els pares i les mares coneixen les prioritats del pla de millora del centre?

5) Es proporciona a totes les famílies l'oportunitat d'estar implicades en la presa de decisions sobre el centre?

6) Es reconeixen les pors que tenen algunes famílies a acudir al centre i a reunir-se amb els docents i es prenen mesures per superar-les?

7) Hi ha moltes oportunitats per tal que les famílies es puguin implicar en el centre (des del suport a activitats puntuals fins a ajudar dins de l'aula)?

8) Es valoren igualment les diferents contribucions que les famílies poden fer al centre?

9) Hi ha ocasions diverses perquè les famílies puguin comentar el progrés i les preocupacions del seu fill o filla?

10) El professorat valora el coneixement que les famílies tenen dels seus fills?

11) El professorat afavoreix la implicació de totes les famílies en l'aprenentatge dels seus fills o filles?

12) Els pares i les mares tenen clar el que poden fer per donar suport a l'aprenentatge dels seus fills a casa?

13) Totes les famílies pensen que el centre valora els seus fills o filles?

14) Tots els pares i mares pensen que el centre es pren seriosament les seves preocupacions?

Us pot fer servei la Guia per a famílies d'infants i joves amb discapacitat motriu que el Departament d'Ensenyament va publicar l'any 2009.