Enfocament rehabilitador versus habilitador

El treball que s'ha vingut realitzant amb les persones amb discapacitat motriu, s'ha considerat sempre des de dues vessants: l'enfocament rehabilitador i/o l'enfocament habilitador.

El treball rehabilitador és aquell que va orientat a ajudar la persona amb discapacitat perquè aconsegueixi el mateix nivell de funcionament que qualsevol altra persona. Rehabilitar consisteix a treballar una extremitat perquè aconsegueixi la mateixa funcionalitat, destresa, força que abans d'una possible lesió.

El treball habilitador, en canvi, seria aquell que aniria encaminat a canviar les condicions perquè aquell aspecte que no es pot millorar amb la rehabilitació o es prevegi que aquest camí sigui molt llarg, pugui fer-se d'una altra manera.

Són dos enfocaments complementaris, no excloents, que es poden aplicar simultàniament o seqüencialment.

En el treball escolar podem trobar molts exemples d'aquests dos enfocaments. Per exemple, davant l'alumne amb discapacitat motriu que li costa realitzar la grafia de les lletres, podem enfocar la feina durant les primeres etapes d'escolarització fent-lo practicar, per tal que, com la resta de companys de l'aula, pugui millorar la seva grafia. Amb els anys, quan l'alumne necessiti poder llegir els seus escrits (per millorar-los, per estudiar-los…), si la lletra encara no és prou llegible, potser serà millor convidar-lo a utilitzar l'ordinador per facilitar-li aquestes tasques.

En el món de l'esport, els jocs paralímpics serien un bon exemple d'enfocament habilitador. Això no vol dir que no hi hagi esportistes amb discapacitat que vulguin mesurar les seves capacitats amb altres sense discapacitat (enfocament rehabilitador). Del que ningú no dubta és que per arribar a participar en els jocs paralímpics cal fer un gran esforç i són tan esportistes com els que més.

Si baixem les demandes de perfecció motriu en benefici del contingut cognitiu, per afavorir la relació amb els companys, per guanyar en aspectes lúdics, estarem ajudant l'alumne a superar aquells aspectes personals en què mostra més dificultat en benefici d'aquells altres aspectes en què pot créixer més.

Proposta de treball per aprofundir

Rellegeix la pràctica 4 del mòdul 3 i assenyala quines estratègies d'intervenció formarien part de l'enfocament rehabilitador i quines de l'enfocament habilitador.