El context "aula"

Aquest mòdul se centra en el context d'aula. Evidentment, hi ha moltes altres implicacions lligades al context "escola" i al context "barri" i al context… que caldria analitzar, però en algun lloc s'ha de posar el límit! Qui vulgui aprofundir-hi pot seguir treballant des de l'Índex per a la inclusió.

Pràctiques