La ubicació a l'aula

La ubicació d'un alumne a l'aula és un tema delicat. Són molts els alumnes que requereixen ubicacions properes al professorat per facilitar el contacte mutu i, amb ell, garantir l'atenció a classe, el ritme de treball autònom, etc. Tots aquests aspectes també són importants, però a més, els alumnes amb discapacitat motriu poden presentar altres demandes:

  1. Espai per moure's: Les cadires de rodes necessiten espai per moure's per la classe. La col·locació de les taules en filera, sovint els relega als llocs darrers de l'aula i això pot interferir en el seguiment general de la classe.
  2. Taula amb escotadura: Es tracta de taules més grans que les altres, la base de treball de les quals presenta forma d'"U" per facilitar l'encaix de la cadira de rodes. En ser més grans, requereixen més espai. Cal evitar zones de pas i racons.
  3. Necessitats de més infraestructura: Sovint cal pensar en un lloc on deixar els llibres, bossa, etc. perquè les taules adaptades no tenen caixó per a desar el material de l'alumnat. Alguns dels alumnes amb discapacitat motriu, poden necessitar, a més, faristols o plàstics antilliscants, etc. Cal pensar a poder desar-los prop de l'usuari. També altre material comú (lloc on els alumnes desen els seus treballs, penja-robes…) ha de ser accessible. Altres alumnes amb discapacitat motriu poden necessitar materials que requereixin més espai, com caminadors, crosses, bipedestadors, plànols inclinats…
  4. Autonomia personal: Diferents aspectes d'autonomia personal poden condicionar-nos no només la ubicació de l'alumne a l'aula, sinó també la ubicació de la classe a l'escola. Per exemple, quan hi ha dificultats de desplaçament, la possibilitat de mantenir l'aula de l'alumne a la planta baixa (si és el cas), pot ajudar-nos a millorar els seus desplaçaments. Així mateix, quan hi ha dificultats en el control d'esfínters, estar prop del lavabo adaptat pot ser d'ajuda.
  5. Les TAC: Les TAC a l'aula afegeixen un plus de planificació. Per una banda ens calen espais propers a endolls; d'una altra, cal protegir el material del moviment habitual de classe; d'una altra, hem de situar-lo de manera que no impedeixi la visió de l'activitat que s'està realitzant a l'aula (visió a la pissarra o a qualsevol espai de l'aula que sigui el centre d'atenció); d'una altra, que no es produeixi un efecte "racó" (ordinador a la paret i, per tant, l'alumne d'esquena a l'aula)… En tot cas, cal estar pendents que l'alumne pugui estar en condicions de poder participar a la classe amb normalitat.