Les TAC a l'aula

Moltes persones amb discapacitat motriu no poden utilitzar els teclats. Per això s'han construït perifèrics que, conjuntament amb programes informàtics, els permeten accedir a programes d'escriptura, a jocs… que les persones sense discapacitat utilitzem a partir del teclat. Uns dels més utilitzats són els commutadors, que per funcionar requereixen programes informàtics que permetin entrar les dades a partir de l'acció sobre ells. Com si accionéssim un interruptor. El senyal que transmet un commutador és de sí-o-no. Això comporta que els programes s'hagin d'adaptar de manera que les opcions van passant una a una per poder-les seleccionar o descartar. Això seria l'escaneig. Vegem-ho més detingudament:

Els commutadors

Per donar resposta a les diferents possibilitats motrius de les persones en situació de discapacitat generalitzada, cal combinar perifèrics senzills amb programes que permetin ser utilitzats amb aquests perifèrics. Els perifèrics senzills als quals ens referim són els commutadors. Els commutadors poden connectar-se al teclat o al ratolí i poden activar-se amb qualsevol part del cos que l'usuari pugui controlar voluntàriament: amb les mans, amb el cap, amb els peus, amb la barbeta, amb els colzes, bufant, amb les parpelles… Vegem-ne uns exemples:

Diferents tipus de commutadors (Imatges captades d'Internet)


ratoli1.jpgteclat1.jpg
Ratolí amb el botó esquerre adaptat per ser activat amb un commutadorTeclat amb la tecla Retorn adaptada per ser activada amb un commutador


Podeu trobar com adaptar un ratolí, un teclat, una joguina… a les adreces següents:

http://xtec.cat/dnee/jornada/taller03_2_mat.htm

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/32.htm

Escaneig automàtic i escaneig dirigit

El sistema d'accés a l'ordinador habitual és l'accés directe amb el ratolí o pantalla tàctil que funciona fent clic a les diferents icones. Però aquest sistema d'accés no és vàlid per a moltes persones amb dificultat motriu, per la qual cosa hi ha programes que permeten l'accés a l'ordinador utilitzant altres sistemes. Els anirem veient al llarg del curs, però ara intentarem fer una petita introducció del que anomenem ESCANEIG, també anomenat escombrat, encerclament o scanning. Aquest és el sistema d'accés que necessitarem quan la persona només pot utilitzar un o dos commutadors per accedir a l'ordinador.

  • Sistema d'escaneig automàtic. El punter passa automàticament per cada casella i, en prémer un polsador (o una tecla determinada), s'executa la casella assenyalada.
  • Sistema d'escaneig manual (o dirigit). Requereix dos polsadors, un per avançar i cercar i l'altre per seleccionar.En el video que adjuntem a continuació es pot veure, entre altres coses, una mostra d'escaneig automàtic (http://www.youtube.com/v/LHkZi4qIUFI&hl=es&fs=1&).