Estratègies d'intervenció a l'aula

En aquest mòdul es pretén oferir elements de reflexió als docents perquè organitzin la resposta educativa de l'alumnat amb discapacitat motriu, lligats al context de l'aula.

Pràctiques