Barreres a la participació escolar i a l'aprenentatge

En aquest mòdul es revisen les barreres a la participació i a l'aprenentatge més significatives que poden presentar els alumnes amb discapacitat motriu. Cada una de les pràctiques analiza un aspecte diferent.

Pràctiques