Xarxes de serveis

La inclusió intenta fer que els centres educatius siguin llocs estimulants i de suport, tant per al professorat com per a l’alumnat, i tracta de construir comunitats que estimulin i celebrin els seus èxits. Però la inclusió també vol construir comunitats més àmplies: els centres educatius poden treballar amb altres institucions i amb la comunitat per millorar les oportunitats educatives i les condicions socials de les seves respectives localitats.
Paràgraf extret de Boot i Ainscow (2002). Índex per a la inclusió


PROGRAMES ADREÇATS A LES ESCOLES

  • Servei de Monitors per a la Inclusió a l’Escola (ECOM)

Per facilitar la participació dels alumnes amb discapacitat motriu escolaritzats en centres d'ensenyament ordinari en aquelles activitats, com per exemple, sortides escolars o colònies, ECOM ofereix als centres educatius un monitor voluntari de suport per a que els acompanyi i atengui les necessitats de l'alumne amb discapacitat, i del grup en general. Els monitors de suport només poden ser sol·licitats pel centre.

  • Foment d’Activitat Física Adaptada a l’Escola (ECOM)

La pràctica d'educació física a l'escola és fonamental ja que ajuda l'alumnat amb discapacitat motriu a descobrir les seves possibilitats i les seves limitacions i, alhora, afavoreix el seu desenvolupament personal i social. ECOM realitza periòdicament jornades i activitats sobre esport adaptat.

ECOM Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat


PROGRAMES ADREÇATS A LES FAMÍLIES I PERSONES CUIDADORES


  • Oci i discapacitat

Per poder tenir una idea de les possibilitats d'oci per a les persones amb discapacitat, consulteu el següent enllaç: Guia de recursos d'oci per persones amb discapacitat

  • Esport i discapacitat

A títol d'exemple, podeu consultar la pàgina de la Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat física: Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat física

  • Programes de Respir

Respir és un programa d'atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau de dependència per raons d'edat i/o discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida deis cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

L'organització és a càrrec de la Gerència de Serveis Residencials d'estades temporals i RESPIR, de l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, que ofereix aquest programa als ajuntaments de la província per tal que els seus ciutadans i ciutadanes se'n puguin beneficiar.

Àrea de Benestar Social Gerència de Serveis Residencials d'estades temporals i RESPIR Recinte Mundet. Edifici Serradell Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

El següent portal Imagina recull diferents recursos per a persones amb discapacitat