L'alumnat amb discapacitat motriu a l'escola inclusiva


Actualment hi ha molts documents que poden ajudar-nos a reflexionar al voltant de la inclusió de l’alumnat amb qualsevol tipus de discapacitat (també la motriu). Teniu a disposició el material del curs telemàtic DIEE - Inclusió educativa i estratègies de treball a l'aula elaborat amb la finalitat d'introduir aquest concepte, on hi trobareu diversos documents de referència, dels que destaquem els següents:


  • El primer és un document general per conèixer els conceptes bàsics lligats a la inclusió i per a reflexionar al voltant del camí que cal anar fent cap a la inclusió educativa. Es tracta de l'Índex per a la inclusió. Llegiu-vos, com a mínim, els conceptes clau que trobareu a la 1ª Part.  • El tercer és un document elaborat per David Duran, Climent Giné i Álvaro Marchesi (1ª edició: juny 2010) que pretén servir als centres per autoavaluar els elements claus de la resposta educativa i promoure la reflexió aportant indicadors per als processos de millora. És una eina que cada centre pot adaptar-la a les seves necessitats. Guia per a l'anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives


Us proposem la lectura acurada del mòdul 1 d'aquest curs com a base de reflexió.

Citem un paràgraf de la pràctica 1 del mòdul 1, que diu:

Durant un temps s'ha pensat que l'educació inclusiva era integrar i escolaritzar l'alumnat amb discapacitats en centres ordinaris, però en realitat quan parlem d'escola inclusiva fem un plantejament diferent a la integració, ja que mentre que en la integració el que importa és la presència al centre, en la inclusió el fonamental, i punt principal, és construir, una escola sense exclusions, on l'objectiu prioritari, a part de la presència, és la participació i l'èxit de tot l'alumnat.En el cas de la discapacitat motriu, hi ha elements que són necessàriament previs: les dificultats de mobilitat poden condicionar la presència a l’escola , però per aconseguir la inclusió cal anar més enllà.

Reflexioneu, amb l’ajuda del mòdul 1 esmentat, del curs DIEE, al voltant de:

  1. Barreres de transport i arquitectòniques
  2. Barreres d’accés als materials curriculars i de maneig dels mateixos
  3. Barreres legals: Et sembla que el fet que la llei defensi uns drets garanteix el seu compliment?
  4. Barreres d’organització escolar: Et sembla que poden existir aspectes organitzatius dels centres que puguin facilitar o dificultar la inclusió de l’alumnat amb discapacitat motriu? Quins són els documents escolars que han de recollir el respecte a la diversitat? Disposar de molts recursos, garanteix la participació de l’alumnat?
  5. Barreres d’actitud del professorat: Creus que saber que has de tenir un alumne amb discapacitat motriu a l’aula garanteix la seva participació i el seu èxit? Quins són els documents d’aula que han de recollir les actuacions necessàries per garantir la participació? Fins a quants professionals creus “sostenible” que estiguin simultàniament a l’aula per atendre un alumne amb discapacitat motriu?