Inclusió de l'alumnat amb discapacitat motriu

En aquest mòdul pretenem mostrar un ventall de suports per atendre les persones amb discapacitat motriu i/o les seves famílies i persones cuidadores. Aportarem una mostra d'alguns d'aquests suports, per ajudar-nos a la reflexió pel que fa a les necessitats d'aquest col·lectiu de persones.

Pràctiques