La capacitat motriu

En el primer mòdul es pretén oferir un marc general de la discapacitat motriu. Es pretén anar més enllà de la classificació mèdica i facilitar el coneixement d'altres conceptes relacionats més entroncats amb la pràctica educativa.

Per als conceptes clínics més estàndars, es deixa la possibilitat d'aprofundiment al professorat que realitza el curs en els exercicis que haurà de presentar al tutor.

Pràctiques