Projecte

El projecte final és l’activitat que tanca el curs. Té per finalitat reflexionar sobre els continguts del curs i aplicar-los de manera pràctica.

Partim d’una situació de grup classe amb un alumne/a amb baixa visió o ceguesa. Un cop concretat el context, reflexioneu sobre:

 • Punts forts i punts febles de les característiques del centre educatiu i de l’aula per dur a terme un bon procés d’inclusió educativa de l’alumnat amb discapacitat visual. Us pot anar bé pensar en la vostra escola i grup actual, tant si esteu en el cas de treballar-hi amb un alumne d’aquestes característiques, com si no.
 • Preneu decisions sobre criteris i estratègies organitzatius i metodològics per afavorir-ne el procés educatiu d’inclusió. Penseu-hi tant a nivell de centre educatiu, com a nivell d’aula.
 • Proposeu-vos un objectiu a millorar a nivell d’aula i expliqueu les accions a emprendre per aconseguir-ho.


Per exemple, una possible acció de millora, molt real, podria ser:
Davant una situació d’aïllament del nen amb ceguesa (o baixa visió) durant l’estona de pati, elaboro propostes per millorar la seva participació en el joc i la interacció amb els companys. Per aconseguir-ho he d’analitzar:

 • El tipus de relació que manté l’alumne/a amb discapacitat visual amb els seus companys en diferents contextos (aula, pati, activitats dirigides, lliures…).
 • El tipus de jocs i activitats d’esbarjo que els companys de grup fan.
 • Treure conclusions sobre les causes de l’aïllament i prendre decisions i proposar accions per millorar-ho.

 • Dissenyeu una activitat concreta de treball directe amb l’alumne/a i un recurs multimèdia que compleixi els criteris d'accessibilitat.
  • Si esteu en el supòsit de baixa visió, pot ser una activitat orientada a la millora del traç.
  • Si esteu en el supòsit de ceguesa, pot estar orientada a treballar l’orientació espacial.

Reflexioneu sobre quins professionals estarien implicats en aquest treball i en quins moments i amb quina dedicació caldria que l’alumne/a hi treballés.