Creació de materials digitals accessibles per a alumnes amb ceguesa.

Creació de làmines en relleu

Els alumnes amb ceguesa poden complementar l'ús de materials digitals amb l'ús de làmines en relleu que els permeten fer més entenedors els conceptes treballats.

Aquestes làmines en relleu poden ser l'eina d'accés al programari (aquest és el cas de les làmines en relleu que s'usen en la tauleta digitalitzadora), o poden ser un material complementari de llibres digitals.

En aquesta pràctica veurem el procés de creació d'aquestes làmines en relleu. En les seves dues vessants:

 • Làmina per accedir a una aplicatiu utilitzant la tauleta digitalitzadora.
 • Làmina com a adaptació d'un concepte d'un llibre braille o digital (esquema, gràfic, pentagrama, etc.).

Làmina per a la tauleta digitalitzadora. Com ja sabeu els alumnes amb ceguesa no poden utilitzar el ratolí, sí poden però utilitzar la tauleta digitalitzadora per accedir als jocs multimèdia. Només cal crear una làmina en relleu que sigui idèntica al que es visualitza a la pantalla de l'ordinador.

Imatge: Làmina en relleu i tauleta digitalitzadora

Làmina en relleu i tauleta digitalitzadora

Eines de dibuix i tècniques utilitzades

Els alumnes amb ceguesa necessiten làmines en relleu per poder fer-se idea de formes, dibuixos, gràfiques matemàtiques, esquemes corporals, etc.

Aquestes adaptacions quan es troben a les etapes d'Educació Infantil o cicles inicials de Primària es realitzen amb materials i textures diferents, però més endavant es fan de forma informatitzada.

Amb les eines de dibuix de Word i OppenOffice.org Draw, o qualsevol altre programari de disseny es poden dibuixar objectes, gràfiques, etc. Hi ha tècniques per distribuir i alinear els objectes dibuixats i posar els quadres de text en lletra Braille per tal de poder-les utilitzar en el disseny de làmines.

Aquestes làmines posteriorment passaran per un procés i s'obtindrà el relleu.

En aquest procés cal tenir presents els següents elements:

 • Eines de dibuix. Importància del gruix de línia.
 • El quadre de text en Braille. La Font Braille.

En aquesta pràctica s'utilitzen les eines de dibuix incorporades al tractament de text per tal de no haver d'instal·lar un nou programari. Podeu també utilitzar qualsevol programari de disseny gràfic. (El Gimp, Corel Draw, etc.).

Imatge: Adaptació d'una obra d'art

Obra original i obra adaptada. Darklightman

Lloc web d'origen:www.artbeyondsight.org/teach/how-blind-draw.shtml

Si teniu curiositat, en aquest article podeu llegir com perceben les persones cegues els dibuixos en relleu. Utilitzeu el traductor de Google.

Eines de dibuix

Amb OpenOffice.org Draw, per tenir accés a la barra d'eines de "Dibuix" fem clic al desplegable "visualitza" i seguidament a "barra d'eines" i seleccionem "Dibuix".

Amb Microsof Word, per tenir accés a la barra d'eines de "Dibuix" fem clic al botó "Dibuix"

Botó dibuixde la barra d' eines Estàndard, o bé seleccionem "Dibuix" a l'opció del menú.

A la barra d'eines Dibuix hi tenim els botons següents:

Per dibuixar línies rectes Barra inclinada

Per dibuixar quadrats o rectangles Rectangle

Per dibuixar cercles o el·lipses El·lipse

Per dibuixar arcs Arc

Per dibuixar polígons Polígon irregular

Els botons de la barra d'eines de dibuix són pràcticament iguals amb un i altre programari.

Anem a provar les línies:

1. Per dibuixar una línia, un rectangle, una el·lipse, un arc o un polígon cal fer un clic a la posició desitjada, i sense deixar, arrossegueu el punter per tal de dibuixar l'objecte.

2. Per realitzar línies horitzontals o verticals cal mantenir pressionada la tecla MAJÚSCULA alhora que arrosseguem el ratolí.

3. Per crear un quadrat o un cercle, cal mantenir pressionada la tecla MAJÚSCULA mentre arrosseguem el ratolí. Si mantenim pressionada aquesta tecla alhora que dibuixem, el dibuix adoptarà la forma d'un quadrat o d'un cercle perfectes.

Per facilitar-nos la feina, Microsoft Word i OpenOffice.org Draw disposen d'unes formes bàsiques preestablertes que ens ajudaran a fer més fàcil el dibuix. Per fer-ne ús d'aquestes formes clicarem el botó d'autoformes que trobarem a la barra de dibuix.

Imatge: Barra d'eines de dibuix de Microsoft Word

Barra d'eines de dibuixImatge: Formes bàsiques de Microsoft Word

Cercles, triangle, claus, etc.Imatge: Pantalla d'Openoffice draw

Formes bàsiques i eines de dibuixImportància del gruix de les línies

Les làmines elaborades s'han d'imprimir en un paper microcàpsula (paper amb una composició química especial foto-termosensible). Una vegada ha estat imprès, el passarem per un aparell específic (Ricoh-Fuser) per a la producció de relleus en paper especial micro-càpsula. L'elevació de les línies i trames fa que sigui palpable a l'exploració per la persona amb discapacitat visual.

És important que alhora de dibuixar es tingui en compte que han de ser dibuixos senzills, que aportin el mínim necessari d'informació, no representarem mai un dibuix en tres dimensions, ja que al tacte no s'entendria.

Per tal que l'elevació de les línies dibuixades sigui palpable no farem servir mai línies inferiors a 1,5 punts de gruix. A partir de 3 punts seria el més convenient. Aplicarem aquesta norma a qualsevol dibuix que s'hagi de passar per aquest paper.

A continuació podeu veure unes fotografies d'unes làmines en relleu. Aquestes làmines han estat fotocopiades amb el paper micro-càpsula i després s'han passat per l'aparell Ricoh-Fuser, per obtenir-ne el relleu.

Imatge: Fotografia de làmina en relleu

Hexàgon inscrit en una circumferènciaLàmina en relleu. El gruix de la línia de la circumferència és de 6 punts, i el gruix de les línies de l'hexàgon és de 4 punts.

A continuació podeu veure una fotografia de l'aparell Ricoh-Fuser, per obtenir-ne el relleu.

Imatge: Fotografia aparell Ricoh-Fuser

Aparell semblant a una fotocopiadora de reduïdes dimensionsMàquina Ricoh-Fuser Per exemple:

Línia dibuixada amb un gruix d´1 punt. Es veuria impresa en el full, però no s'apreciaria al tacte.

Línia dibuixada amb un gruix de 3 punts. Es veuria impresa en el full, i s'apreciaria perfectament al tacte.

Els alumnes cecs que cursen estudis en centres ordinaris fan servir en el seu currículum escolar els mateixos llibres de text que els seus companys de curs. Aquests llibres són transcrits al sistema braille. Quan el seu contingut va acompanyat de gràfiques, mapes, dibuixos, etc, es valora la necessitat d'adaptar aquestes il·lustracions per tal de fer-les entenedores al tacte. Aquestes adaptacions qüasi mai es fan respectant el contingut visual, ans el contrari, es simplifiquen al màxim per tal de facilitar-ne la seva comprensió tàctil. A continuació podeu veure'n uns exemples a la presentació següent.En aquest objecte en flash podeu veure exemples de fitxes adaptades. Feu clic per avançar en la presentació.

Reproducció flash. Feu clic per avançar

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.


Amb la introducció dels llibres digitals també serà necessari realitzar adaptacions de làmines en relleu per facilitar la comprensió de conceptes.

 • Realitzeu una làmina dibuixant diferents ratlles, horitzontals i verticals. Les línies han de tenir un gruix de 6 punts.
 • Exemple:
 • Les formes bàsiques.

Utilitzant les formes bàsiques, dibuixar un hexàgon, un cercle i un quadrat. Les figures han de tenir un gruix de 4,5 punts.


Aquestes eines ens aniran molt bé per a dibuixar gràfiques, pentagrames, fer fitxes per a cicle inicial on s'han de relacionar objectes, fer caminets, etc…

 • Realitzeu una làmina amb diferents formes geomètriques. Redimensioneu-les amb diferents mides.
 • Exemple:Imatge: Làmina exemple figures grans i petites

Quadrat, rodona, triangleEl quadre text en Braille

 • Per inserir un text en una làmina i poder tractar-lo posteriorment com un objecte més de la làmina, és necessari utilitzar l'eina quadre de text, d'aquesta manera, podrem canviar-ne la forma, moure'l, copiar-lo, etc.
 • Els quadres de text no s'adapten automàticament a la mida del text que escrivim. Per això haurem de tenir em compte que el sistema braille necessita més espai, per tant dibuixarem un quadre de text una mica gran. O bé modificarem la seva mida una vegada haguem escrit a dins el text.Amb Microsorf Word:

1. A la barra d'eines de Dibuix, feu clic en el botó quadre de text.

2. Arrossegueu per determinar la mida que tindrà el quadre de text.

3. Escriviu-hi el text dins del quadre de text.Imatge:Pantalla de Microsoft Word.Barra d'eines de dibuix

Imatge barra d'eines de dibuix


Imatge: Quadre de text

Quadre de text originalAmb OpenOffice.org Draw:

1. A la barra d'eines de Dibuix, feu clic en el botó "T"

2. Arrossegueu per determinar la mida que tindrà el quadre de text.

3. Escriviu el text dins del quadre de text.

Imatge: Barra d'eines de dibuix de l'Openoffice Draw

Eina de Text seleccioanda

Imatge: Quadre de text

Quadre de text original

La font "Luis Braille"

Recordeu la pràctica 1 del Mòdul 5.

Presentacions multimèdia per a Educació Infantil i Primer cicle de Primària

Es poden crear activitats amb l'ordinador molt senzilles de manera que puguin ser utilitzades per tots els alumnes de l'aula, inclòs l'alumne amb ceguesa.

Cal tenir en compte uns criteris bàsics:

 • Ús d'imatges clares, senzilles i contrastades.
 • Ús del so (que ens faci de suport de l'activitat).


Utilitzarem un programari per a fer presentacions. Aquest pot ser el Microsoft Office Powerpoint o bé l'Openoffice Impress. Si en disposeu també es pot fer amb el programari d'una pissarra digital (Notebook).

La proposta consisteix en crear un petita activitat per a l'etapa d'Infantil o cicle inicial de Primària, per la presentació de diferents animals (so i imatge).

Creació de la Presentació

 1. Obriu el programari de presentacions i creeu una presentació nova.
 2. Inseriu 5 diapositives.
 3. A la primera diapositiva crearem una portada amb un títol amb lletres de mida entre 70-80, color de fons contrastat amb el color de les lletres.
 4. A la segona diapositiva, heu d'inserir una de les imatges dels animals. Inserir, imatge, des de fitxer.
 5. En aquesta mateixa diapositiva, inseriu l'arxiu del so que fa l'animal. El programa us preguntarà si voleu que els arxius de so sonin quan s'activi la presentació. Li dieu que sí. D'aquesta manera, en el moment d'iniciar la presentació, tindreu la imatge, i també el so. Feu inserir, pel·lícula i so i també so d'arxiu en el cas del Powerpoint.
 6. Inseriu la resta d'imatges amb els seus sons corresponents.Imatge: Pantalla del Microsoft Powerpoint. Menú per inserir una imatge

Inserir imatge des d'arxiuImatge: Pantalla de l'Openoffice Impress per crear una presentació

Diapositiva 1 en blancImatge: Pantalla del Microsoft Powerpoint. Presentació amb imatge

Diapositiva 1 amb un gallQuan s'han inserit les imatges, podem posar un color de fons a la diapositiva de manera que contrasti. Aneu a Format, Fons i establiu un fons de diapositiva d'un color que no sigui gaire brillant i amb un contrast adequat del fons respecte les imatges.Imatge: Pantalla de la presentació. Diapositives d'animals

Portada i diapositives amb animalsEn aquesta adreça podeu visualitzar un video d'iniciació en la creació de presentacions http://www.youtube.com/watch?v=0crnqlK48gc

Iniciació en Powerpoint 2007 http://www.youtube.com/watch?v=cYpuzDcLDtg&feature=related


Iniciar la presentació

Per veure la presentació podeu prémer F5. Per passar les pàgines podeu prémer fletxa de cursor a la dreta o bé la barra espaiadora.

Feu clic a Presentació Animals per visualitzar l'exemple tal i com quedaria.


Creació d'un conte sonor

També podeu revisar un exemple de conte sonor creat en Openoffice Impress. En aquest cas el fitxer de so està inserit en el moment de la transició o pas de la diapositiva. Feu clic per veure l'exemple "En Pere i el Llop".

- Per inserir el so en el moment de pas de la diapositiva cal que aneu a Presentació de diapositives, transició de diapositives. S'obrirà un panell de tasques a la dreta.

Imatge: Pantalla de l'Openoffice Impress per modificar la transició de diapositives

Barra de menú i opcions

- A l'apartat de so, cal que inseriu el so de la narració del conte.

- Això cal que ho repetiu per a cada diapositiva. Cada diapositiva amb el so o tros de narració corresponent a la imatge que es visualitza.


Imatge: Pantalla de l'Openoffice Impress. Menú de Tasques

Incorpora so a la transició de diapositiva