Adaptació de materials digitals per a alumnes de baixa visió.

Adaptació d'un Jclic.

Durant les etapes d'Infantil i Primària molt sovint s'utilitzen les activitats Jclic per treballar diferents matèries curriculars. Molts cops aquestes activitats no poden ser utilitzades directament pels alumnes de baixa visió (lletres petites, manca de so, imatges poc contrastades i distorsionades, etc.), cal fer prèviament una adaptació d'aquest material.

En aquesta pràctica mostrarem com es pot fer una senzilla adaptació d'aquestes activitats.

Si desitgeu més informació per treballar amb el Jclic podeu consultar el mòdul 1 del curs D73 sobre Jclic.

Requisits previs

 1. Tenir instal·lat el programari Jclic autor. La majoria de vosaltres ja el teniu instal·lat a l'ordinador de l'escola. Si necessiteu fer-ho podeu consultar l'enllaç al curs específic de Jclic.
 2. Realitzar la cerca de l'activitat Jclic a la Zona Jclic. Consulteu com realitzar la cerca d'un material
 3. Instal·lar a l'ordinador el paquet de jclic que es desitja adaptar. Reviseu el mòdul 4, l'apartat sobre el Jclic. Per descarregar el joc cal escollir l'opció "d'instal·la a l'ordinador".

Imatge: Icona Jclic Autor

Icona

Primers passos per realitzar l'adaptació

 1. Obrir l'aplicació Jclic autor.
 2. Obrir el fitxer que es desitja modificar.

Imatge: Pantalla de Jclic autor

Projecte activitats de llengua

3. Situar-se a la pestanya d'activitats.

4. Escollir l'activitat que es desitja modificar.

Imatge: Pantalla de Jclic autor

Opcions de l'activitat

Elements fàcils d'adaptar en un Jclic

Canviar el color o treure la imatge del fons de la finestra

Si observem la imatge d'aquesta activitat veurem que no acompleix els criteris visuals. La imatge no és contrastada ni simple. La decoració del fons de la finestra distreu a l'alumne de l'activitat principal que ha de realitzar.

Cal eliminar la imatge del fons i revisar el color de la finestra de joc. Com ho farem?

 • A la pestanya FINESTRA, modifiquem les opcions.
 • Finestra principal. Eliminar la imatge del fons.
 • Finestra de joc. Seleccionar el color de la finestra.

Si necessiteu ampliar la informació sobre les finestres.

Imatge: Activitat de Jclic

Puzzle amb un fons que incorpora imatges i distorsiona la visió del puzzle

Imatge: Pantalla amb les opcions per modificar el fons

Color de fons de finestra principal i de joc

Modificar la mida i el tipus de font

Un altre element important és la mida i tipus de font de lletra que apareixen en els missatges i a les caselles del joc del jclic.

Recomanem una font ARIAL i una mida mínima de 12 o 14. Com més gran millor. Cal pensar que el Jclic s'acostuma a utilitzar a Educació Infantil i Primers cicles de primària. En aquestes etapes l'alumne de baixa visió encara no disposa d'un magnificador de pantalla.


ALS MISSATGES

Si desitgeu ampliar informació

• A la pestanya MISSATGES, podem entrar a cada tipus de missatge i modificar la font del text.

• Entrar a la casella abc, estil. Podem modificar la font de lletra del missatge.


Imatge: Pantalla de missatges

Missatges amb font de lletra ampliada


Imatge: Pantalla del contingut de la casella

Estil, text, contingut actiu


Imatge: Pantalla d'estil

Permet modificar el color de fons, mida de la lletra, etc.

ALS PLAFONS DE L'ACTIVITAT

Moltes vegades la mida de la finestra de joc és molt petita i pels alumnes de baixa visió els aniria millor que ocupés tota la pantalla. D'altres el text de les caselles és massa petit. Tots aquests elements els podem arreglar revisant la configuració dels plafons de l'activitat.

• A la pestanya PLAFÓ, podem entrar a cada casella de text i realitzar les modificacions desitjades.


Imatge: Pantalla dels plafons

Contingut de les caselles

3)Modificar la mida de les caselles.

Imatge: Pantalla dels plafons

Estils


• A la pestanya PLAFÓ, simplement podem “estirar” i engrandir la mida de les caselles.


Imatge: Pantalla del plafó B

Incrementem la mida de fila i columna


Imatge: Pantalla del plafó B

Mateixa imatge que abans però amb la mida incrementada

Amb aquestes simples modificacions de colors, mides i tipus de lletra podrem millorar la visualització de molts Jclic pels alumnes de baixa visió.

En finalitzar tots els canvis cal que guardeu novament el projecte. Ara podreu utilitzar el jclic modificat obrint-lo des de Programes, Jclic, i anant a buscar l'exercici modificat.

Observeu un exemple senzill d'activitat jclic.

http://clic.xtec.cat/projects/aniclic/jclic/aniclic.jclic.zip

Observeu ara els canvis que s'hi han realitzat.

http://clic.xtec.cat/projects/anicl_dv/jclic/anicl_dv.jclic.zip

Us atreviu a fer alguna modificació en una activitat Jclic?

Adaptació de presentacions i altres materials per a alumnes de baixa visió

Totes les presentacions i altres materials que realitzeu dirigits a alumnes de baixa visió cal que segueixin els criteris visuals.

 1. Pocs elements.
 2. Imatges senzilles i sense superposicions.
 3. Lletra amb la font ARIAL i mida mìnima 14.
 4. Imatges contrastades amb el fons.
 5. Incorporar el so com a suport de la presentació.

A més del programari de presentacions també podeu aplicar aquests criteris als recursos digitals creats per a PDI.