Mòdul 6. Selecció, creació i adaptació de materials digitals accessibles.


La base d'un bon aprenentatge és poder disposar dels materials de suport adients, accessibles i adaptats a les necessitats de cada alumne.

Això vol dir, en el cas de materials en suport físic "paper" i pels alumnes amb ceguesa, hauran de ser en braille o en relleu. Si parlem de materials en suport "digital" hauran d'acomplir les pautes d'accessibilitat per tal que els pugui llegir el revisor de pantalla.

En el cas d'alumnes de baixa visió, si el suport és "paper" haurem de procurar que el tamany de lletra tingui l'ampliació adequada, contrast de colors, etc. I en el cas de suport "digital" també hauran de seguir uns criteris visuals determinats de manera que en magnificar-se no es distorsionin les imatges ni el text.

L'objectiu d'aquest mòdul és oferir-vos unes pautes bàsiques per a la creació i/o adaptació de materials pels alumnes amb discapacitat visual. En cas que no sigueu els creadors d'aquest materials esperem que aquests criteris us serveixin per a realitzar una bona selecció d'activitats per treballar amb el vostre alumne.

Continguts

  • Elaboració d'una activitat multimèdia per a Educació Infantil i cicle inicial de Primària. Dirigida a alumnes de baixa visió i ceguesa.
  • Pautes per adaptar i/o seleccionar una activitat Jclic, generalment utilitzades a Educació Infantil i Primària. Dirigida a alumnes de baixa visió.
  • Tècnica per a la creació de làmines en relleu utilitzant l'ordinador. Dibuix de formes que esquematitzen la informació que cal transmetre a l'alumne amb ceguesa. Formes, gràfiques, camins, obres d'art, etc.
  • Creació d'exercicis accessibles interactius utilitzant diferents eines. Dirigides a alumnes de baixa visió i ceguesa.

Pràctiques

  • Pràctica 1: Accessibilitat. Pautes i criteris.
  • Pràctica 2: Adaptació de materials digitals per a alumnes de baixa visió.
  • Pràctica 3: Creació de materials digitals accessibles per a alumnes amb ceguesa.
  • Pràctica 4: Altres eines de creació i adaptació de materials digitals accessibles per a alumnes amb ceguesa i baixa visió.