Treballem les TIC. Ceguesa

Si per a l'alumnat de baixa visió és fonamental l'aprenentatge del teclat, per a l'alumnat amb ceguesa és imprescindible a partir del segon cicle de primària. En funció de les necessitats de l'alumne cec i del que determini el mestre d'aula, juntament amb el mestre de suport del CREDV ONCE, s'inicia l'aprenentatge de tot el teclat.

Aprendre el teclat "qwerty" i configuració del revisor de pantalla Jaws

L'aprenentatge del teclat es fa seguint el mètode tradicional de repetició de les tecles, filera per filera en un tractament de textos, en general, Microsoft Word o OpenOffice Writer, i amb l'ajut del revisor de pantalla Jaws, configurat de forma que ens verbalitzin els caràcters i les paraules.


L'alumnat cec memoritza la disposició de les tecles de la mateixa manera que un administratiu o administrativa coneix el teclat de memòria.

Prèviament hem de configurar el revisor de pantalla Jaws per fer aquest aprenentatge.

1) Adequar la velocitat de lectura del revisor de pantalla Jaws.

 • Utilitzeu el ratolí i situeu la velocitat a 45 o 50.
 • Feu clic a Acceptar.


En aquesta presentació podeu veure una demostració de com modificar la velocitat.

Imatge: Presentació flash

demostració


2) Modificar l'eco d'escriptura de la síntesi de veu Jaws. Quan es treballa amb un tractament de text es pot escollir l'eco d'escriptura de la síntesi de veu. Per frases, per paraules, caràcter a caràcter, caràcter i paraula.

 • Quan l'alumne inicia l'aprenentatge del teclat utilitza un eco de caràcter a caràcter. El teclat s'aprèn amb el mètode tradicional (asdf, jklñ, etc.).
 • Després s'utilitza l'eco caràcter i paraula, quan ja comencen a confegir paraules.
 • A l'ESO normalment s'utilitza l'eco per paraules.


En aquesta presentació podeu veure una demostració de la selecció de l'eco d'escriptura.

Imatge: Presentació flash

demostració


Si tinguéssiu instal·lat el programari Jaws us proposaríem l'activitat següent:

Sense tancar el revisor de pantalla Jaws, obrir el programa OpenOffice Writer o Microsoft Word o qualsevol tractament de text i iniciar un document. Finalment l'arxivaríeu en una carpeta. Podríeu observar com la síntesi de veu us acompanya en tots els vostres passos.

1. Escriure un paràgraf en un document en blanc.

2. Escriure: asdf jklñ, i anar repetint aquesta seqüència. Així és com aprenen el teclat.

3. Observar com el revisor de pantalla llegeix els caràcters i les paraules a mesura que es van escrivint.

4. Fer fletxa amunt o avall per revisar el text escrit.

5. Esborrar amb la tecla Retrocés l'última paraula. Observar com el revisor de pantalla Jaws us informa lletra a lletra del que esteu esborrant.

6. Arxivar el document. Fer Ctrl-G, per arxivar.

7. Obrir la finestra de Guardar com. El cursor es situa al nom del fitxer. Escriure el vostre nom.

8. Amb la tecla Tabulador podríeu recórrer les opcions de la finestra. Fer Tabulador fins al botó Desa.

9. Fer Intro a Desa. El fitxer s'arxiva a la carpeta que tingueu configurada per defecte. En general "Els meus documents".


Podríeu intentar tancar el monitor i treballar només utilitzant el revisor de pantalla Jaws.

En aquest vídeo podeu observar com aquests alumnes aprenen mecanografia i copien un text en braille. Porten auriculars per escoltar la síntesi de veu del seu ordinador i no molestar-se entre ells.

Una bona manera de motivar i reforçar l'aprenentatge del teclat és la utilització del xat. El més utilitzat per l'alumnat amb ceguesa és el Windows Messenger amb el revisor de pantalla Jaws, ja que permet saber el text mentre es va escrivint i, a la vegada, quan es rep el missatge de l'interlocutor/a també el verbalitza sense haver de canviar de posició.


Per l'aprenentatge de la mecanografia amb alumnes amb ceguesa també es pot utilitzar:

1. El programa MEKANTA. Programa d'aprenentatge de teclat amb activitats interactives per a alumnes amb discapacitat visual. El podeu descarregar de l'enllaç http://cidat.once.es/home.cfm?id=1141&nivel=2.

Imatge: Mekanta

Pantalla del programa Mekanta

2. El programa MECANET. Un programa de mecanografia que incorpora una síntesis de veu. El podeu descarregar de l'enllaç http://blog.pucp.edu.pe/item/144767/programa-que-ensena-a-usar-el-teclado-mecanet.

Imatge: Programa Mecanet

Pantalla del programa MECANET

Programari ofimàtic

Un cop conegut el teclat qwerty els alumnes inicien l'aprenentatge de l'ordinador i el programari d'ofimàtica d'acord amb el que facin els seus companys.

1) Entorn Windows. Creació de carpetes, copiar i enganxar fitxers, esborrar fitxers, etc.

2) Tractament de textos. Formats (negreta, subratllat, centrat, etc.), taules, llistes numerades, tabuladors, etc.

3) Internet. Cerques, correu electrònic, xat, etc.

4) Full de càlcul. Inserir dades, fórmules simples, referències relatives i absolutes, gràfics senzills.

5) Bases de dades.

6) Moodle, etc.


En aquest vídeo podreu observar com, fins i tot, es pot treballar en la plataforma Moodle. Fixeu-vos també com la síntesi de veu va llegint pertot arreu on passa l'alumne. Tal i com us hem comentat anteriorment la velocitat de lectura es pot modificar. Els alumnes més grans utilitzen una velocitat poc entenedora per a les persones no habituades a escoltar el Jaws.


Imatge: Presentació youtube

El treball a l'aula

Metodologia de treball a l'aula per transmetre informació a l'alumne amb ceguesa

Cal que el mestre d'aula consideri els punts següents en el moment de donar la informació:

 • A banda de donar la informació en braille, quan l'alumne ja disposa d'un ordinador portàtil és bo donar la informació també en format digital. Un fitxer en Word o OpenOffice Write pot ser fàcilment llegit amb el revisor de pantalla Jaws per l'alumne cec.
 • Procureu donar pàgines web que siguin accessibles amb el revisor de pantalla Jaws. Feu una descripció ràpida del contingut de la pàgina per tal que l'alumne pugui localitzar més fàcilment la informació.
 • Si doneu fotocòpies als alumnes amb ceguesa millor que no portin imatges, ja que així ho podrà escanejar millor a casa seva.
 • Quan doneu les explicacions per utilitzar el programari, a banda de donar les funcions utilitzant les barres d'eines, cal donar les instruccions utilitzant la barra de menús (es pot seguir per teclat), o donar sempre una llista de les tecles ràpides a l'alumne cec.


Si teniu algun dubte per saber si el programa és accessible amb el Jaws, podeu preguntar al mestre itinerant i ell ho consultarà amb el Servei TIC del CREDV ONCE.


Prendre apunts a l'aula i fer treballs

A partir de Primària, l'alumnat amb ceguesa pren apunts amb la màquina d'escriure Perkins. De mica en mica inicia l'aprenentatge del teclat de l'ordinador.


En general, en començar l'ESO la majoria d'alumnes amb ceguesa disposen d'un ordinador portàtil per fer anotacions a classe, realitzar els exàmens i lliurar els treballs al professor/a. L'ús de l'ordinador permet lliurar els treballs en tinta al mestre/a, compartir els treballs amb companys i companyes i imprimir-los en braille utilitzant un programari conversor de format (QuickBraille).

Actualment també accedeixen als llibres digitals i a les plataformes Moodle.

Per imprimir un document en braille caldria arxivar-lo en format rtf i recuperar el fitxer en un programari específic (QuickBraille), que converteix el text a format braille (crea un fitxer amb extensió .bra). Aquest fitxer pot imprimir-se directament en una impressora braille.


Durant aquesta etapa és molt important l'adaptació de materials, exàmens, llibres, apunts, etc. L'ONCE a banda d'atorgar les adaptacions tiflotècniques que necessita l'alumnat, tant a l'escola com a casa, també té el servei de transcripció de llibres al braille i l'adaptació de materials en el centre de recursos. El o la mestre/a de l'escola ordinària a través del mestre itinerant pot utilitzar aquest servei.Llegir documents o apunts

Els apunts o documents pdf o en format Word es poden llegir amb el Jaws utilitzant les fletxes de cursor amunt i avall, a banda d'altres opcions del Jaws que l'alumne anirà aprenent.


Els documents pdf no necessiten tenir la síntesi de veu Jaws, ja que el programari Acrobat Reader porta incorporades opcions de lectura de documents.


 1. Obriu un document de text pdf que tingueu arxivat al vostre ordinador.
 2. Aneu al menú Veure, opció llegir en veu alta.
 3. Llegiu la primera pàgina.
 4. Atenció: potser si us parla mig en anglès és a causa que teniu una síntesi de veu anglesa. Però ja us fareu una idea d'aquesta opció d'accessibilitat.


Imatge d'un document pdf i la seva lectura.

pdf.jpg


Altres recursos per a l'estudi

Un recurs disponible per a l'alumne per a l'estudi és el lectotext. Aquest programari permet passar els documents de text .doc a .mp3 per ser escoltats amb un reproductor o amb el Windows Media Player.

Us proposem …


1. Aneu a l'adreça d'Internet ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/Miscelanea/LectoText%202.0/

2. Descarregueu el fitxer segons la versió del vostre sistema operatiu.

3. Feu la instal·lació del programa seguint les instruccions.

4. Escriviu un petit paràgraf.

5. Aneu a gravar.

6. Escolteu el fitxer que s'ha creat en mp3

És una bona manera d'estudiar uns apunts, escoltar una novel·la, etc.

La importància d'Internet i l'accessibilitat de les pàgines

Cada cop més és fonamental que l'alumnat s'acostumi a cercar informació a la xarxa, a utilitzar diccionaris i a conèixer l'actualitat. L'alumne cec amb l'ajut del revisor de pantalla Jaws pot consultar algunes pàgines web accessibles i disposar d'aquests recursos de forma autònoma:

 • Diaris digitals
 • Diccionaris i enciclopèdies online
 • Pàgines web de museus (on hi ha la descripció de pintures i altres obres d'art)
 • Etc.


El sistema de revisió i lectura del revisor de pantalla Jaws és de forma lineal. Això significa que per anar a un enllaç del final de la pàgina web primer s'ha hagut de passar per tots els altres. Cal una bona metodologia de treball per arribar a ser eficients en la tasca.

Metodologia de treball amb revistes, diaris, etc.

A continuació, veurem algunes recomanacions per donar a l'alumnat.

Quan s'entra per primer cop en una pàgina web nova cal fer una lectura general de la pàgina per saber quin és el seu contingut. Això significa:

1. Els alumnes amb ceguesa val més que no aturin el Jaws i deixin que llegeixi tota la pàgina. És comparable al primer cop d'ull d'una persona amb visió.


2. Una altra opció per tenir un coneixement general de la pàgina és anar al mapa del web. D'aquesta manera obtenim una visió esquemàtica del contingut de la pàgina web.

3. Per llegir un diari, revista o pàgina d'actualitat és recomanable anar a l'índex, titulars o contingut de la publicació. La majoria de diaris disposen de titulars que permeten conèixer l'actualitat amb un cop d'ull, i fent Intro a l'enllaç es pot ampliar la informació.