Síntesi de veu i Braille a l'ordinador. Ceguesa.

Un alumne cec per treballar amb l'ordinador necessita:

 1. Poder accedir a les opcions del programari utilitzant el teclat (ja que no pot controlar el ratolí).
 2. Tenir una resposta de veu i/o braille per accedir a la sortida de l'ordinador (poder veure el que els vidents visualitzen a la pantalla).
 3. Tenir una resposta en braille equivalent a la que el vident té en imprimir amb una impressora vista.

En aquesta pràctica veureu:

 • Revisors de pantalla i altres programaris que incorporen síntesis de veu.
 • La línia braille.
 • La impressora braille.

Revisors de pantalla.

Els revisors de pantalla són programes que permeten, als usuaris cecs, treballar amb l'ordinador oferint resposta de veu i/o braille (a través d'una línia braille).

El seu funcionament es basa en el seguiment constant del focus del programa. Així doncs cada programa "accessible" proporciona informació al revisor de pantalla sobre on es troba el focus i què està fent en aquell moment. S'utilitza sempre amb comandaments de teclat i no de ratolí.

Amb aquest programari l'alumne cec pot accedir a l'ordinador ja que tot el que fa o per allà on es mou "la veu" li diu, o a través del "braille" (amb una línia braille) ho pot llegir.

Revisors de pantalla als sistemes operatius.

Els sistemes operatius també incorporen eines d'accessibilitat que permeten incorporar la síntesis de veu a diversos processos i actuacions amb l'ordinador. Cal dir però que ara per ara, no resulten massa eficaces pel treball amb els alumnes cecs.

Tot i això, en aquests documents podeu veure com es poden instal·lar i utilitzar al vostre ordinador.

Revisors de pantalla específics.

A banda dels revisors que incorporen els sistemes operatius, disposem de programari específic que funciona correctament en el sistema operatiu Windows.

 1. El revisor de pantalla Jaws.
 2. El revisor de pantalla NVDA.

Iniciació al revisor de pantalla Jaws

Aquest programa en la majoria de casos el concedeix l'ONCE com a Adaptació de Lloc d'Estudi a l'alumne durant tota l'etapa educativa, en termes de préstec, és a dir, gratuït per a l'alumne, amb la condició que un cop finalitzats els estudis, tingui l'edat que tingui, ha de retornar el material. També el pot proporcionar el Departament d'Ensenyament.

Amb Jaws, els alumnes poden accedir a pràcticament totes les aplicacions en entorn Windows actuals relacionades amb la informació, l'educació i el treball, sempre que aquestes tinguin un disseny accessible. Quan es tracta de Linux, aleshores no és accessible (no es pot utilitzar).

Tècnics especialitzats de l'ONCE s'encarreguen d'instal·lar el programa on l'alumne el necessita (escola, domicili…). Es configura segons les necessitats de l'alumne. L'ordinador on s'instal·la manté el funcionament normal per a tots els altres alumnes de l'escola un cop es tanca el programa.

Aquesta és la finestra del Jaws:

Imatge: Finestra del Jaws

Si voleu saber-ne més … podeu consultar aquest document per fer la instal·lació d'una demo del Jaws. Un cop feta la instal·lació podeu intentar treballar una mica amb l'ajut d'aquesta guia de treball.

Veureu:

 • Tecles bàsiques per usar Windows amb el Jaws.
 • Metodologia de treball amb el Jaws.

Algunes tecles bàsiques de control del sistema operatiu Windows per utilitzar amb el Jaws o qualsevol altre sistema operatiu.

Amb tecles es poden fer le mateixes funcions recorrent els menús que amb les anomenades tecles de mètode abreujat i també com a alternativa al ratolí. Un programa accessible per a persones cegues ho serà, entre altres coses, si es poden fer totes les funcions utilitzant el teclat.

Podem obrir, tancar, desplaçar-nos pel menú Inici, l'escriptori, els altres menús, els quadres de diàleg i les pàgines web mitjançant mètodes abreujats de teclat. Aquests mètodes faciliten la interacció amb l'ordinador.

Mostrar el menú Inici Ctrl+Esc
Recórrer un menú Fletxa Amunt o avall
Obrir submenú Fletxa dreta
Canviar aplicació activa Alt Tab
Tancar programa actiu Alt F4
Tancar document actiu Control F4
Selec. Opció Menú Alt + lletra subrat
Mostrar menú contextual element Maj F10
Obrir menú contextual finestra Alt + barra espai

Tecles abreujades: Ajuda

La majoria de programes en l'entorn Windows disposen de tecles abreujades. Aneu al tractament de text i a l'ajut, busqueu les tecles abreujades.

Per exemple, aneu a Word i allí premeu F1. S'obre un panell on heu d'escriure tecles abreujades al quadre d'edició i apareixerà tota la llista.

Intenteu iniciar algun programa utilitzant només les tecles. Aneu al menú inici, programes, accessoris i el bloc de notes. Després tanqueu. Us ha resultat senzill?

Metodologia inicial de treball amb el Jaws.
Quan comencem a treballar amb el Jaws revisarem aquests aspectes fonamentals del revisor de pantalla:

 1. Que el revisor de pantalla s'activi en iniciar l'ordinador.
 2. La quantitat d'informació que els dona el revisor de pantalla.
 3. La velocitat de lectura de la síntesis de veu.
 4. L'opció de llegir lletra a lletra, per paraules, etc.

Configuració del revisor a l'inici.

Podem configurar el Jaws perquè quan entrem al sistema Windows ja entri en funcionament. D'aquesta manera, des de l'inici, el nen té autonomia absoluta. Seleccionem el quadre de verificació "Iniciar Jaws al arrancar" i, només encendre l'ordinador, el Jaws comença a parlar.

Si l'alumne comparteix un ordinador de l'aula no es configura d'aquesta manera. S'assigna una combinació de tecles Ctrl-Maj-J per tal d'activar-lo.Imatge: Configuració bàsicaNivells d'informació. Els alumnes, a l’inici, poden tenir nivells de lectura del revisor de pantalla en els quals el programa informi absolutament de tot el que apareix en pantalla. Els més grans, quan han adquirit ja una destresa suficient, poden configurar el programa per a una lectura menys detallada.

Canvi de velocitat de la lectura per als més petits.
En la imatge següent podem veure una captura de pantalla d'una finestra on apareix la barra de progrés que ens permet canviar la velocitat de lectura. Hi ha una opció molt útil, que ens permet fer aquest canvi però sense haver d'obrir cap finestra del programa Jaws, amb una combinació de tecles: Control + Alt + Av Pàg/Re Pàg

Imatge: Configuració de veuOpcions d'eco d'escriptura. Quan els alumnes cecs inicien el seu aprenentatge del teclat i inicien els primers textos en el tractament de textos, cal revisar què volem que el revisor de pantalla els digui mentre estan treballant. (Eco d'escriptura).

 • Cap: ens dirà "Ninguno", no llegeix res.
 • Caràcters: llegeix en prémer la tecla, no llegeix la paraula.
 • Paraules: llegeix la paraula després de prémer la barra espai.
 • Caràcters i paraules: llegeix lletra a lletra mentre anem escrivint, i en prémer espai llegeix la paraula.


Aquesta darrera combinació és la que s'acostuma a posar quan els alumnes s'inicien en l'ús del Jaws.

Imatge: Opcions d'usuari
Vegeu aquest vídeo i responeu les preguntes següents:

 • Quina aplicació es visualitza a la pantalla?
 • Utilitza el teclat estàndard? Com?
 • Utilitza algun altre aparell o perifèric?

Revisor de pantalla NVDA

Es tracta d’un lector de pantalla amb síntesi de veu, compatible amb línia Braille, gratuït i de codi obert.

Es pot descarregar a la pàgina: http://www.nvda-project.org/wiki/Download

També disposa d’una versió portable, que permet instal·lar-se en una unitat o llapis de memòria (pendrive) i portar-la a qualsevol ordinador on necessitem treballar.

S’utilitza de la mateixa manera que el Jaws.

Ara per ara podem dir que amb el tractament de textos i a Internet funciona correctament. També funciona amb el programari lliure OpenOffice Writer. Les seves prestacions amb el full de càlcul i el programari de presentacions tenen algunes mancances. En tractar-se d’un programari lliure cal mantenir-se al corrent dels avenços i les millores.

La línia braille

La línia braille realitza una representació, mitjançant símbols braille, de la informació visualitzada en un ordinador. S’usa amb tecles que permeten moure’s de forma lineal per la pantalla de l’ordinador. És necessari el revisor de pantalla Jaws perquè la línia braille funcioni correctament.

Observeu, en aquest vídeo, el funcionament de la línia braille.

Imatge: Línia braille

La impressora braille

La impressora braille connectada a l'ordinador imprimeix el text en format braille, després d'haver passat el document per un programa conversor de text a braille.

Imatge: Impressora braille

Els alumnes cecs poden disposar d'aquest material com adaptació del lloc d'estudi.

Programa de conversió de text a braille

Per poder imprimir en braille cal transformar prèviament el text escrit en un tractament de text en un format adient per a la impressora braille. S'utilitza un programari específic.

El programa utilitzat és el Quickbraille. Aquest programa permet la conversió de documents de text, arxivats en format .rtf, al format .bra.

Després es pot imprimir en format braille amb una impressora braille. Aquest procés de conversió de text a braille és el que s'utilitza per transcriure els apunts i llibres per a l'alumnat amb deficiència visual o ceguesa que utilitza el sistema braille com a sistema de lectoescriptura.

Imatge: Llibre braille

Opció de lectura de l'Adobe Reader. PDFs.


L'Adobe Reader incorpora un narrador que permet la lectura del textes en PDF. Aquesta síntesis de veu pot ser utilitzada pel alumnes amb discapacitat visual i també pot ser una manera de saber si el document pdf és accessible o no. Si la síntesis de l'Adobe Reader llegeix el pdf, també el llegirà el revisor de pantalla.

Cada cop es fan arribar més documents digitals als alumnes, llibres, apunts, articles, etc.

Activar el lector

Obriu l'Adobe Reader, i recupereu un document en pdf. Podeu anar a la barra de menú, "Ver", "Leer en voz alta". Quan cliqueu damunt, encara no estarà activat. Heu de tornar al mateix menú, i veureu que ara us apareixen més opcions:

 • Desactivar lectura en voz alta.
 • Leer sólo esta página.
 • Leer hasta el final del documento.
 • Pausa / Reanudar.
 • Detener.


Imatge: Lector de l'Adobe

Lector de l'AdobeTreball amb combinació de tecles

Aquestes opcions es poden utilitzar per menús o bé amb combinació de tecles. Si l'alumne amb ceguesa no disposa de revisor de pantalla per llegir un pdf caldria que utilitzés les combinacions de tecles.

 • Desactivar lectura en voz alta: May + Control + Y
 • Leer sólo esta página: May + Control + V
 • Leer hasta el final del documento: May + Control + B
 • Pausa / Reanudar : May + Control + C
 • Detener: May + Control + EImatge: Lector de l'Adobe

Lector de l'Adobe