L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en braille: 3. Materials i activitats d'iniciació

Ja hem dit que els mètodes de lectura i d'escriptura en tinta no s’ajusten de forma total a les necessitats específiques de l’ensenyament-aprenentatge de braille.

Per tant, amb l’alumne amb ceguesa treballarem tot el que sigui possible a nivell d’aula i compartint el treball amb els companys, però també haurem de treballar a nivell individual i de forma sistemàtica i progressiva la incorporació del seu propi codi.

Imatge: El nostre mètode. La doble via

braille_11_640x480_.jpg

Materials i activitats d’iniciació

El primer repte per a l’alumne d’EI que ha d’iniciar el braille és la integració de la disposició espacial dels sis punts que formen el signe generador braille i la discriminació de les diferents combinacions que es poden fer.

Intentarem fer-ho a través del joc, convertint una ouera en un autobús on pugen i baixen diferents personatges de l’entorn del nen, que ell mateix haurà triat.

En un primer moment, a més, tot i que ja hem dit que el braille té una mida estandaritzada, podem utilitzar macrotips (targetes, regleta) per facilitar la diferenciació de les combinacions de punts. Ràpidament, però, hem de passar a la utilització del braille de mida real.

Imatge: El braille va en autobús. Targetes. Regleta. Full. Màquina Perkins

braille_12_640x480_.jpg braille_13_640x480_.jpgbraille_14_640x480_.jpgbraille_15_640x480_.jpgbraille_16_640x480_.jpgEn relació amb la sistematització de l’aprenentatge, els alumnes tenen al seu abast un mètode de prelectura i escriptura i de lectura, que porten el títol genèric de “Punt a Punt”.

Imatge: El Punt a Punt

Aquest mètode caldrà completar-lo i reforçar-lo amb les activitats diàries de lectura i escriptura de l’aula, que el/la mestre/a itinerant del CREDV ajudarà a preparar i adaptar, tant a nivell concret, fitxa per fitxa, com a nivell més genèric, amb materials que es puguin utilitzar diverses vegades i per a activitats diferents.

Igualment, el/la mestre/a itinerant col·laborarà en l’adaptació de materials i activitats relacionades amb qualsevol dels àmbits de treball de l’etapa.

També, però, des de la tutoria i des de l’aula d’EE serà convenient poder preparar els materials per a l’alumne amb ceguesa quan sigui necessari, evitant que les activitats no previstes en la coordinació escola-especialista comportin cap problema.

Imatge: Ni tot diferent ni tot igual

braille_17_640x480_.jpg

Quant a la utilització de la màquina d’escriure, a l’inici caldrà fer molts exercicis de digitació i control del teclat, que són molt poc motivadors per al nostre alumne. Haurem d’entendre que necessiti un temps per tenir prou domini de l’estri i començar a fer producció escrita.

Aspectes pràctics per treballar la lectura i l’escriptura en braille a l’aula

 • Posar sempre el seu nom al full, al penjador, a la cadira, a la taula… Així fem palesa la intenció comunicativa del codi i potenciem el reconeixement global de paraules.
 • Escriure els títols al full de treball, igual que es fa en les fitxes en tinta. Escriure els noms d’alguns objectes o parts de la classe quan ja discrimina el propi nom.
 • Elaborar un material sobre els números que es treballin a l’aula que li permeti el treball de quantitats i si és possible associar forma i quantitat, treballant novament el reconeixement global d’una forma braille.
 • Preparar una capsa d’objectes per fer treball de sons i desenvolupar la consciència fonològica.
 • Tenir una petita biblioteca, al seu abast, de contes en braille. Ajudar-lo a entendre les il·lustracions i també a localitzar el text escrit, encara que no el pugui llegir. Simular lectura (posició correcta del cos, els braços, les mans; to muscular, pressió). Diferenciar entre paraula, línia i plana.
 • Treballar la globalitat de la paraula amb jocs d’aparellar, buscar-ne una diferent, una més llarga, més curta…
 • Treballar sèries i seqüències, amb diferents objectes: peces geomètriques, cotxes, animals, gomets, que l’ajudin a incorporar els conceptes de direccionalitat, ritme, alternança, etc.
 • Treballar el reconeixement i la “lectura” d’objectes disposats en el pla d’esquerra a dreta i de dalt a baix.
 • Estimular el tacte amb objectes i textures reals, aprofitant la diversitat de materials que hi ha a l’aula.
 • Potenciar el desenvolupament de la percepció cinestèsica: a partir del treball de l’esquema corporal i de la percepció dels moviments del propi cos.
 • Potenciar el treball analític del braille a partir de l'ouera, la regleta i material similar: copiar, dictar.
 • Integrar la màquina d’escriure a l’aula: treballar la independència de dits (cada dit una tecla), la força i la pressió. En un primer moment podem treballar amb els seus dits sobre els nostres.
 • Donar molta importància a les habilitats de motricitat fina, que li resulten difícils. El podem ajudar treballant per separat els diferents moviments que integren una habilitat, per desprès ajuntar-los en una seqüència. Caldrà que també treballem per separat la prensió correcta i la manipulació dels diferents estris.
 • Assegurar el contingut de les paraules: correspondència significat-significant, per evitar problemes de verbalisme.

Us proposem…

Prepara i descriu una activitat per treballar la discriminació tàctil amb un alumne amb ceguesa d'educació infantil, utilitzant materials de l'aula.