L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en braille: 2. Competències bàsiques requerides. Competència lectora

Els nens i les nenes amb ceguesa han d’anar assolint una sèrie de competències bàsiques per tal d’abordar amb garanties d'èxit l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Al mòdul 5 teniu informació sobre la majoria d’aquestes.

Al llarg de tot el procés d’aprenentatge aquestes competències aniran madurant i assentant-se, en part gràcies a aquest procés, de manera que es produirà un feed back entre els diferents àmbits de desenvolupament.

Competències bàsiques requerides

 • Discriminació tàctil i habilitats hàptiques
 • Conceptes espacials bàsics
 • Relacions espacials i orientació, respecte al propi cos i respecte a objectes en posició relativa
 • To muscular adequat
 • Orientació temporal i ritme
 • Nocions de quantitat
 • Coordinació motriu i competència bimanual
 • Habilitats digitomanuals: independència i alternància dactilar
 • Postura corporal correcta de cos, braços i mans en relació amb el que s’ha de llegir o escriure

En relació amb aquest darrer punt, aquí teniu una relació d’aspectes físics que afavoreixen o dificulten l’aprenentatge de la lectura, ja que és de gran importància la correcció continuada dels errors posturals que poden comprometre un bon aprenentatge, i només des del dia a dia de l’escola es podrà intervenir de forma efectiva.

Esquema corporal afavoridor de la lectura braille:

 • Esquema corporal estàtic:
  • Els peus han de reposar relaxadament sobre el terra o sobre un suport fix i a distància adequada, per tan, el seient ha de tenir l’alçada convenient.
  • L'esquena ha d’estar dreta i recolzada al respatller del seient, especialment la regió lumbar.
  • Els avantbraços i els colzes han de descansar de forma permanent sobre el pla de la lectura, encara que en algun moment els colzes quedin fora. Per tant, la superfície de suport ha de ser prou estable i àmplia per permetre aquest recolzament.
  • Postura relaxada d’ambdues espatlles.
  • Braços i avantbraços en divergència/convergència mínimes, situant les mans en paral·lel; això facilita l’aprofitament exploratori d’almenys els tres dits centrals, els moviments de flexió lateral de la mà i la utilització equilibrada i harmònica de les dues mans.
  • Canell en descans sobre la regió final de l’avantbraç.
  • Mà estesa, en prolongació de l’avantbraç, reposant sobre els tous dels dits
  • Dits lleugerament separats; això n’afavoreix la mobilitat.
  • Dits estesos però lleugerament flexionats per la primera i segona falanges.
  • La tercera falange ha d’estar ben estesa, perquè el capciró del dit, que és la superfície receptora d’informació, abasti completament la superfície prevista pel signe generador braille.


 • Esquema postural dinàmic:
  • Relaxació muscular general en cames i tronc
  • Relaxació de la musculatura de l’esquena, el coll i les espatlles
  • To baix en dorsals i abductors del braç, amb retraccions intermitents de braç (canvi de línia)
  • Relaxació total dels lligaments del cap i l’articulació final de l’avantbraç
  • To mitjà/baix alternatiu dels flexors cubitals i radials de la mà (desplaçament i aplicació dels dits lectors)
  • To mitjà/baix alternatiu de la musculatura metacarpiana (conjunció i separació intermitent dels dits lectors, segons la tècnica d’exploració)
  • To baix, tendint a mitjà, dels flexors de la mà i dels dits lectors
  • Respiració compassada i relaxada

Errors posturals que dificulten la lectura:

 • Alguns dits no mantenen contacte amb el text
 • Aplicació insuficient del capciró dels dits
 • Excessiva pressió del capciró dels dits
 • Rigidesa dels dits
 • El canell no es recolza en el pla del text
 • Rigidesa dels canells
 • Posició asimètrica de les mans en relació amb l’eix corporal
 • Desplaçament lateral dels avantbraços (rotació braquial)
 • Desplaçament lateral de braços
 • Tensió a les espatlles

Diferents maneres de llegir: tècniques d’exploració

Des de la utilització d’un sol dit i d’una sola mà fins a la utilització de tots els dits d’ambdues mans i de la sincronització entre aquestes, els lectors de braille recorren una sèrie d’estadis de complexitat creixent que els han de permetre assolir el major grau possible d’eficiència i eficàcia lectores. La tècnica que es considera més operativa és la tècnica sincrònica d’exploració bimanual i multidigital amb segmentació equilibrada de la línia, l’exploració disjunta simultània. És a dir: tots els dits de les dues mans recorren el text encara que llegeixen sobretot els dos índexs, i a partir de mitja línia, mentre la mà dreta acaba, l’esquerra ja ha anat a trobar l’inici de la línia següent i la comença a llegir abans d’acabar l’anterior, la recorre un tros sola fins que s’ajunta amb la dreta, que al cap d’un moment quedarà sola acabant la línia i l’esquerra torna a començar a la línia següent.

No tots els alumnes aconseguiran dominar aquesta tècnica. Es tracta que cada un trobi el millor sistema possible segons la seva edat i les seves capacitats i possibilitats. No podem oblidar, d’altra banda, que la competència lectora, objectiu últim del perfeccionament tècnic, és fruit tant de la velocitat com de la comprensió.

Imatge: Nivells de competència lectora

braille_10_640x480_.jpg

Us proposem…

Mireu aquests vídeos amb diferents alumnes llegint amb diferents tècniques.

Feu-ne una valoració.