El braille

El braille és un sistema tàctil de lectura i d'escriptura que es basa en un codi alfabètic generat mitjançant punts en relleu sobre el paper. Aquest mètode pren com a base un grup de sis punts distribuïts espacialment en dues columnes paral·leles de tres. Aquests punts s’identifiquen amb un número. A aquest grup de sis punts l’anomenem signe generador braille.

Imatge: Signe generador braille

Signe generador

La combinatòria d’aquests sis punts permet produir tots els signes lingüístics necessaris per a la lectura i l’escriptura, els signes matemàtics, la notació química, la musical, etc.

Aquí en teniu un exemple molt bàsic:

Imatge: Abecedari

La lectura es realitza amb el contacte directe dels capcirons dels dits (fonamentalment els dos índex) amb el relleu dels punts. Aquest procés és fonamentalment analític, condicionat per la limitació en la quantitat d’informació que els dits poden copsar de manera simultània. Tot i així, pot haver-hi també un cert nivell de percepció global, relacionat sobretot amb figures o formes composades per dues o tres lletres.

L’ordre en què es presenten les lletres per al seu aprenentatge no és l’habitual en els diferents mètodes de lectura en tinta. Això és perquè es prioritza la facilitat de memorització tàctil, que deriva de la disposició dels punts en el sistema braille, és a dir, de la facilitat o dificultat d’identificació espacial de les combinacions de punts.

L’escriptura es realitza amb una màquina d’escriure en braille -el model de marca Perkins és el més habitual- que disposa de sis tecles per a l’escriptura (una per cada punt dels sis que generen el braille), una altra per al canvi de línia, les tecles d’espai i de retrocés i una més per al desplaçament del cursor de braille en el carro.

Imatge: Màquina Pèrquins

Màquina Pèrquins

Com podeu observar, la disposició dels sis punts a la màquina d’escriure, que corresponen a les sis tecles repartides en dos grups de tres, és horitzontal i no pas vertical, ja que si haguessin estat distribuïdes com el signe generador braille serien de difícil manipulació. Això fa que l’alumne/a que inicia el procés de lectura i d'escriptura en braille necessiti tenir assolits els conceptes espacials bàsics i comprengui les relacions espacials, tant en tres dimensions com en el pla.

Us proposem…

Aneu a la pràctica 6 i animeu-vos a aprendre braille. Després, mireu de transcriure aquest text.

Imatge: Text en braille

Text en braille

Aprenem braille

La font "Luis Braille" i la seva utilització

La font Luis Braille va ser creada al Centre de Recursos "Luis Braille" de l'ONCE a Sevilla. Ha estat especialment dissenyada per a la creació d'il·lustracions digitals. Més endavant al mòdul 6 veureu com s'utilitza en la creació de làmines en relleu.

 • Instal·leu la font al vostre ordinador. Feu clic al fitxer CREA000.zip, descomprimiu-lo i copieu el fitxer CREA000.ttf.
 • Aneu a Tauler de control | Fonts i enganxeu la font.
 • Si aneu al Word veureu que ja la teniu instal·lada.

Paràmetres de la font amb Microsoft Word

La font pot ser utilitzada com qualsevol font disponible en Windows. Per escriure a la mida correcta, és a dir, mida del signe, distància entre els punts i les lletres, distància entre les línies, és necessari fixar els paràmetres següents de la font en Word:

Mida (Format-Font-Mida): 20 punts.

Interlineat: (Format-Paràgraf-Sagnat i Espaiat-Interlineat): exacte a 35 punts.

Imatge: Menú paràgraf

Imatge del menú paràgrafImatge: Finestra paràgrafParàmetres de la font amb OpenOffice Draw (o Writer)

La font pot ser utilitzada com qualsevol font disponible en OpenOffice. Per escriure a la mida correcta, és a dir, mida del signe, distància entre els punts i les lletres, distància entre les línies, és necessari fixar els paràmetres següents de la font en OpenOffice Draw (o Writer):

Mida: (Format-Caràcter-Mida): 20 punts.

Interlineat: (Format-Paràgraf-Sagnats i Espaiats-Interlineat): 1,5 línies.Imatge: Barra d'eines


Imatge: Finestra paràgraf • Dibuixeu quadres de text i escriviu un text en braille. Recordeu utilitzar els paràmetres correctes.

Exemple:

Imatge: Escrit braille

Imatge d'un escrit braille
 • Feu un quadre de text on hi hagi més d'una línia. Recordeu utilitzar l'interlineat correcte.
  Exemple:

Imatge: Escrit braille

Imatge d'un escrit braille

Us proposem…

 • Podeu consultar l'adreça següent, on trobareu un traductor "online" al braille i fer pràctiques.

http://www.fbu.edu.uy/alfabeto/alfabeto-online.htm

 • Si desitgeu aprendre més coses sobre el braille aneu a l'adreça

http://www.once.es/otros/cursobraille/

 • Per practicar els vostres coneixements de braille podeu entrar en aquesta adreça http://www.afb.org/BRAILLEBUG/games.asp i realitzar alguns dels jocs que hi ha. Encara que és en anglès podeu jugar a endevinar el missatge amagat, veure el vostre nom en braille, endevinalles, etc.
 • Trobareu més jocs per aprendre i practicar braille a l'adreça

http://www.braillevirtual.fe.usp.br/es/Espanhol/braille.html. L'opció en anglès conté jocs.

 • Un altre joc multimèdia interessant per aprendre braille és el "Cantaletras". Aneu a l'adreça http://www.cedeti.cl/, registreu-vos com a usuari i descarregueu el joc Cantaletras. Feu la instal·lació. Escolliu la icona "Ingreso visual" i anéu a l'apartat Braille. Podeu seleccionar l'opció "cajetín" i jugar amb els punts braille utilitzant el teclat numèric de l'ordinador. La correspondència es basa en la disposició de les tecles en el teclat i no en els seus valors, així doncs, és la següent: punt 1 (tecla 7), punt 2 (tecla 4), punt 3 (tecla 1), punt 4 (tecla 8), punt 5 (tecla 5), punt 6 (tecla 2).