Mòdul 5. Didàctica de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en braille. Adaptació de materials.

Continguts

En aquest mòdul aprendrem braille, per poder seguir de prop l'aprenentatge d'aquest codi per part del nostre alumnat, comprenent les característiques bàsiques d'aquest sistema de lectura i escriptura i integrant en les nostres activitats a l'aula tot allò que el pugui ajudar a incorporar amb efectivitat el que ha de ser el seu mitjà d'accés a la informació i a la producció.

Pràctiques

  • Pràctica 1: El braille.
  • Pràctica 2: L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en braille: 1. Característiques específiques.
  • Pràctica 3: L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en braille: 2. Competències bàsiques requerides. Competència lectora.
  • Pràctica 4: L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en braille: 3. Materials i activitats d'iniciació.
  • Pràctica 5: Adaptació de materials.
  • Pràctica 6: Síntesis de veu i braille a l'ordinador. Ceguesa.
  • Pràctica 7: Treballem les TIC. Ceguesa.