Jocs d'iniciació a les TIC. Alumnes amb ceguesa

L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar diferents programaris que permeten iniciar els alumnes amb ceguesa en l'ús de l'ordinador. Parlarem de:

 • Tauleta digitalitzadora.
 • Contes i històries per escoltar i jugar. Iniciació a l'aprenentatge de tecles bàsiques del teclat.

La tauleta digitalitzadora

La tauleta digitalitzadora és un perifèric que permet als alumnes amb ceguesa accedir als jocs i activitats multimèdia que només funcionen amb ratolí. Un llapis òptic damunt la tauleta digital mou el punter del ratolí, i una fitxa adaptada en relleu (textures i d'altres materials tàctils), representativa del joc que es veu al monitor, permet a l'alumne amb ceguesa interactuar amb el joc.


Imatge de la tauleta digitalitzadora. Alumne jugant fent una sopa de lletres. Adaptació d'una activitat.

Imatge: tauleta digitalitzadora. Alumne jugant fent una sopa de lletres. Adaptació d'una activitat

tauleta.jpg


Per als més petits podem utilitzar jocs en PowerPoint/OpenOffice Impress amb activitats de cançons, contes amb botons per avançar, sons d'animals, etc.

També hi ha algunes activitats de la xarxa que es poden adaptar mitjançant la creació d'una làmina en relleu i, per tant, poden ser usades per l'alumne amb ceguesa.

Han de complir però uns requisits importants:

 • Que tinguin so quan s'interactuï amb l'activitat.
 • Que siguin pantalles que mantinguin una estructura estable. Si tots els elements de la pantalla es mouen no es podrà fer una làmina en relleu.

L’adaptació implica pocs elements: només els que siguin estrictament necessaris per utilitzar-la.


Vegeu a continuació uns vídeos explicatius de la creació de làmines i utilització de la tauleta digitalitzadora.


Alguns d’exemples:

 • Contes SPC. Tenen una estructura estable en cada pantalla, i el conte és narrat. Es fa una làmina en què apareixen només els botons que són la part estable de l’activitat i que permet que el nen pugui navegar. En cada botó es posa en braille la inicial de l’acció (e per endavant, etc).

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/index.htm


Conte SPC del drac i làmina adaptada en relleu on els botons tenen escrites les inicials de l’acció: I: inici, S: so, E: enrere, A: avançar

Imatge: Aplicatiu i làmina adaptada

castell.jpg bra.jpg
 • Activitats dels contes SPC: en el joc del drac, com que hi ha so, amb la làmina en relleu el nen cec utilitza el llapis digital per fer el camí. La zona negra queda en relleu amb un paper especial anomenat minolta, que, en passar-lo per un forn, fa que tot allò que sigui en negre incrementi en volum i quedi en relleu.

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/jordi/acti.htm


Activitat de la xarxa i làmina realitzada en relleu

Imatge: Aplicatiu i làmina adaptada

cami.jpg cami2.jpgContes i històries per escoltar i jugar

Una bona manera d'iniciar els alumnes amb discapacitat visual greu o amb ceguesa a les TIC és la utilització de contes i històries. A continuació, mostrarem diferents programaris que permeten escoltar contes que necessiten la intervenció activa de l'alumne, que proposen activitats i jocs, etc. i que no cal cap adaptació tiflotècnica per ser utilitzats. Això vol dir que l'alumne amb discapacitat visual els pot utilitzar sense un revisor de pantalla o síntesi de veu.

Aquest programari senzill es pot utilitzar a l'aula en diferents etapes educatives, segons la complexitat de la història.

 • Contes tradicionals ONCE.
 • Adaptacions de contes en PowerPoint o OpenOffice Impress.
 • Contes accessibles a la xarxa.

Els contes serveixen per treballar diversos aspectes en l'educació de l'alumne en les etapes d'educació infantil i primer cicle de primària. En general ens permetran:

 • Educar la percepció auditiva.
 • Entrenar l'atenció de l'alumne.
 • La comprensió.
 • Iniciar l'aprenentatge de les tecles bàsiques del teclat qwerty (tecla enter, fletxa dreta o esquerra, etc.).

Aquests contes també poden ser utilitzats pels alumnes de baixa visió.

Contes tradicionals ONCE

Els contes tradicionals de l'ONCE són una sèrie de contes en castellà o anglès que permeten, a més d'escoltar el conte de manera interactiva, l'opció de jugar seguint les instruccions i responent les preguntes mitjançant el teclat (La caputxeta vermella, La llebre i la tortuga, Els tres porquets, etc.).


Inicialment s'aconsella escollir l'opció d'escoltar el conte. Més endavant l'alumne pot escollir l'opció de jugar. Les preguntes es responen utilitzant el teclat i corresponen a diferents matèries.


Aquests contes poden ser utilitzats per alumnes de baixa visió o amb ceguesa, ja que els jocs disposen de descripcions que permeten respondre només utilitzant el teclat.


A l'adreça http://educacion.once.es a l'apartat de Recursos/Recursos Educativos en el punt de contes, podeu descarregar el conte "La Leocàdia" per a nens i nenes de 2 a 5 anys, L'arbre màgic de les paraules", i el "El caracol Serafín" en català.


Imatge: conte de "La Leocàdia" i "L'arbre màgic de les paraules"

pulga.jpg


Us proposem …
Voleu fer una prova amb aquests contes?

1. Entreu al programa de navegació d'Internet.

2. Poseu l'adreça http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/caracol_serafin/start_html.html

3. Executeu el conte.

6. Escolliu l'idioma castellà o català i escolteu el conte. Si voleu podeu apagar el monitor i escoltar el conte com un alumne amb ceguesa.

7. Per avançar només cal prémer la fletxa dreta.

8. Per sortir premeu Esc.

9. Què us ha semblat l'experiència?


Contes adaptats en PowerPoint o OpenOffice Impress

El PowerPoint/OpenOffice Impress o qualsevol programari de fer presentacions permet incorporar imatges, text i relats sonors per als alumnes amb ceguesa. Cal tenir cura de respectar els criteris visuals i d'accessibilitat, ja que aquests contes també poden ser utilitzats per alumnes de baixa visió. Aquest programari permet ser utilitzat amb el teclat (prémer intro per avançar) i/o el ratolí.

Podeu fer la prova de crear un conte interactiu. Vegeu l'exemple següent:

Contes i històries a la xarxa

A la xarxa també podem trobar alguns contes o històries accessibles als alumnes amb ceguesa, això vol dir que poden utilitzar-los sense necessitat d'usar un revisor de pantalla. Això significa que es poden utilitzar mitjançant el teclat (sense necessitar el ratolí), i que quan el tabulador passa pel botó de control l'alumne rep la informació auditiva adequada per activar i interactuar amb l'activitat.

Si els botons del conte no són accessibles, és a dir, no tenen etiquetes sonores o no les pot llegir el revisor de pantalla i no informen l'alumne de la seva funció, també podem usar la tauleta digitalitzadora amb una làmina en relleu per activar-los.


Observeu alguns exemples:

Feu clic a l'adreça i moveu-vos amb el tabulador. Seguiu les indicacions dels botons i feu intro per activar el control. Veureu com podeu escoltar el conte i anar avançant de pàgina.


Imatge: Contes del Tom i la Laia

tomilaia.jpg


 • Contes SPC. http://www.edu365.cat/infantil/ llegir i escriure. Aquests contes no són del tot accessibles perquè els botons no ens informen de forma auditiva, però es poden usar amb una làmina en relleu i la tauleta digitalitzadora.


Imatge: Contes SPC


Us proposem …

1. Entreu a les adreces de l'edu365 i mireu algun dels contes.