La ceguesa

Quan parlem d’alumnes cecs ens referim a aquells que tenen com a codi d’aprenentatge i d’accés a la informació el braille, encara que percebin llum i colors i, fins i tot, formes. Aquesta capacitat els serà molt útil per a la mobilitat i per a la comprensió d’alguns conceptes, però no és suficient per incorporar un codi d’aprenentatge visual.

Continguts

En aquest mòdul plantejarem les característiques específiques de percepció i de relació amb l'entorn i d'adquisició de coneixements que son pròpies dels nens i nenes amb ceguesa. Comprendre aquestes particularitats ens ajudarà a prendre les decisions adequades en els diferents àmbits en què treballem des del centre educatiu, per poder ajudar l'alumne, tant a nivell emocional com relacional i d'aprenentatges.

Pràctiques

  • Pràctica 1: Característiques generals. La percepció tàctil i el sistema hàptic. L'estimulació del tacte, l'oïda i els altres sentits.
  • Pràctica 2: El llenguatge. L'aprenentatge per imitació.
  • Pràctica 3: Domini i control de l'espai.
  • Pràctica 4: La competència social.
  • Pràctica 5: Jocs d'iniciació a les TIC. Ceguesa.