Mòdul 3. Alumnat amb baixa visió.

L'alumnat amb baixa visió és un col·lectiu prou heterogeni des del punt de vista de les característiques visuals que poden presentar. La variabilitat està en funció del tipus de visió que presenten, de l'ús que en fan, de les ajudes òptiques que els poden anar bé, etc. Seria difícil trobar dos alumnes amb un mateix perfil visual. Caldrà, per tant, fer vestits a mida i trobar la millor manera d'ajudar-los per fer-los competents en el seu dia a dia. Un aspecte molt important, i al mateix temps difícil, és saber entendre les necessitats de cadascun d'ells. Costa molt entendre les dificultats visuals que presenten i, sovint, al seu voltant apareixen actituds o bé de sobreprotecció o bé de trivialització del dèficit. És fàcil que passin desapercebuts i que el seu entorn no comprengui la magnitud de les dificultats visuals que realment presenten. Trobar l'equilibri entre ajuda i exigència és tot un repte.

Continguts

Farem una aproximació a la realitat del nen o nena de baixa visió dins l'aula. Parlarem del millor lloc per ubicar-lo, de quin tipus d'ajudes no òptiques i òptiques els poden anar bé. També farem esment als processos d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i com hi intervé la baixa visió. Veurem el paper que juga el dèficit visual a l'hora de construir representacions mentals del món que ens envolta. Finalment, parlarem d'alguns recursos tècnics com la pissarra digital interactiva, i els recursos TIC que pot utilitzar a l'aula.

Pràctiques