Programari específic d'entrenament visual

L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar el funcionament d'algun programari que es pot utilitzar a l'aula amb alumnes amb discapacitat visual greu per realitzar un entrenament visual.

Veureu:

 • Primers passos. "Patterns" i altres recursos
 • Programa d'estimulació visual EVO
 • Programa d'estimulació visual EFIVIS de Ricard Saz
 • Programari divers per a l'entrenament visual a Internet
 • Paint o Tuxpaint amb plantilles per treballar l'entrenament visual

La major part d'aquest programari és interessant perquè pot ser utilitzat per l'alumne/a amb discapacitat visual sense necessitar el programari magnificador de pantalla. Aquest punt és molt important amb els alumnes d'educació infantil i primer cicle de primària. Com a trets fonamentals incorporen un ratolí de grans dimensions o ben contrastat, les imatges són clares, senzilles i ben contrastades amb el fons, poden permetre canvis de configuració de colors de fons, figures, mides, etc.


Cridar l'atenció visual de l'alumne. "Patterns" i altres recursos

Els primers passos en l'entrenament visual d'alumnes d'educació infantil i d'alumnes amb problemes afegits poden realitzar-se utilitzant algun d'aquest programes.

Els objectius bàsics d'aquest entrenament inicial seran:

 • Ampliar el camp visual.
 • Millorar la capacitat d'enfocar els ulls a les imatges.
 • Preparar el sistema visual per a formes i percepció de colors.
 • Fomentar l'atenció visual.
 • Millorar la modalitat per seguir el moviment.

Les imatges són molt simples, colors brillants, amb el model blanc i negre (ratlles verticals i horitzontals, combinació entre quadrats blancs i negres). El contrast de colors és molt important (negre/blanc, vermell/negre, groc/negre), afavoreix la percepció i el seguiment.

En aquesta adreça d'Internet podeu veure com és d'important l'entrenament visual ja en edats primerenques. Feu clic en aquesta adreça http://www.youtube.com/watch?v=6SqxXn5DLlE

SENSwitcher. SEN Software

SENSwitcher és un conjunt de programes dissenyats per ajudar, ensenyar i iniciar en l'ús de la tecnologia a persones amb dificultats d'aprenentatge i que utilitzen dispositius especials d'entrada.

L'objetiu del programa és experimentar la causa-efecte, el temps d'activació, l'exploració de la pantalla, etc. Aquests programes també poden ser usats per a alumnes de baixa visió per realitzar un entrenament visual.

El programa, documents i registres d'avaluació es troben a la següent adreça d'Internet: http://www.northerngrid.org/ngflwebsite/sen/Menu-L.htm

Presentacions de PowerPoint/OpenOffice Impress

Es poden dissenyar moltes presentacions seguint els criteris d'estimulació visual i utilitzant l'OpenOffice Impress o el Powerpoint. La flexibilitat en el disseny d'aquestes presentacions permet adaptar-se a les necessitats específiques de cada alumne.

 • Pocs estímuls.
 • Imatges senzilles.
 • Contrastades.
 • Sons.
 • Moviments.

Les presentacions de Powerpoint/OpenOffice Impress són molt útils amb alumnes amb discapacitat visual greu, ja que permeten ser accionades amb e ratolí, la tecla intro o amb el monitor tàctil. També poden ser activades utilitzant una càmera web i el programari Ull de color (en proves).

Feu clic per veure uns exemples de presentacions.

 • Seguiments de trajectòries.

Autors: Equip de Mestres del CREDV de Girona i Lleida. Feu clic per fer avançar les diapositives de la presentació. p4_01.odp

 • Seguiments i canvis de mirada.

Autors: Equip de Mestres del CREDV de Girona i Lleida. Feu clic per fer avançar les diapositives de la presentació. p4_02.odp

Programa d'estimulació visual EVO

Programa informàtic d'entrenament visual que permet treballar diferents aspectes d'estimulació com ara consciència visual, fixació, canvi de mirada, localitzacions, seguiment horitzontal i vertical, trajectòries lliures, exploracions, etc. L'ajut del programari és molt complet i permet conèixer els objectius de cada una de les activitats i la metodologia de treball amb l'alumnat.

Aquest és un programa que deixa en préstec el mestre de suport del CREDV per treballar l'entrenament visual de l'alumne a l'aula o bé el podeu descarregar de l'adreça http://educacion.once.es a l'apartat de "Recursos / Recursos educativos ONCE".

A continuació podeu veure una breu demostració del funcionament del programari un cop instal·lat.

obrirevo


Activitat opcional

Si ho desitgeu podeu descarregar el programari de l'adreça http://educacion.once.es a l'apartat de "Recursos / Recursos específicos", i intal·lar el programari EVO.

Imatge menú Inici, programari EVO

Imatge pantalla EVO - Estimulació bàsica - Exploracions

Programa d'estimulació visual EFIVIS de Ricard Saz

En el programari EFIVIS podeu trobar diferents activitats realitzades en Flash pensades també per treballar habilitats bàsiques com: fixació, seguiments, descobriment del color, funcionament visual continu, discriminació visual, reconeixement visual, camps visuals, jocs afavoridors d'una major agudesa visual, coordinació ull-mà.

El mestre de suport del CREDV us pot proporcionar aquest programa si l'alumne amb discapacitat visual ho necessita.

Feu clic en el fitxer demoevrs per veure un exemple de treball dels alumnes a l'aula del CRE ONCE Barcelona.


Vegeu una breu demostració del funcionament del programari.


efivis.swf


Activitat opcional

Si ho desitgeu, podeu descarregar el programari. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/caidv/interedvisual/ftp/efivis.zip

Imatge pantalla diferències


És interessant l'apartat de jocs ja que permet jugar utilitzant el teclat i el ratolí de forma molt senzilla.

Imatge pantalla de jocs

Programari divers per a l'entrenament visual a Internet

Hi ha molts programes que acompleixen els requisits d'entrenament visual. A continuació en podeu veure alguns exemples de la xarxa.

 • Buscar el semblant a un model. Exploració i cerca.

En aquesta pàgina d'Internet podeu observar alguns jocs senzills que segueixen els criteris visuals. Vegeu les activitats de figures geomètriques, majúscules i minúscules, etc.

http://www.literacycenter.net/lessonview_es.htm#


Us proposem…


Penseu dos exemples de programari que conegueu i que cregueu que pot ser adient per a l'entrenament visual.


Paint o Tuxpaint amb plantilles per treballar l'entrenament visual

Per realitzar un entrenament visual, el control oculomotriu i el control del ratolí són molt útils les plantilles creades amb el programa Paint.

Activitat opcional

Podeu:

 1. Descarregar la plantilla i fer la instal·lació a l'ordinador.
 2. Avançar fins a l'apartat “Altres materials gràfics“.
 3. Obrir el programa Paint i recuperar l'arxiu .bmp. Si ho feu amb el programa Tuxpaint prèviament haureu de convertir el fitxer a format .png amb un programa de disseny (el Gimp).
 • CAMINS laberints simples
 • CAPAON orientació
 • COMPTAR identificació i numeració
 • COMPTAR2 comptar
 • FIGFONS identificació de formes
 • FORMES formes i mides
 • LABERINT laberints complexes
 • NOMBRES identificar i agrupar
 • NOMBRES identificar i associar
 • ORIENTA orientació de formes
 • PINTAR copiar colors
 • PINTAR2 copiar colors
 • RESSEGUI laberints i traç
 • SANEFES seriacions colors
 • SEGUIR numeració
 • SIMETRIA completar dibuix
 • VOCALS identificar i associar