Mòdul 2. Entrenament i aprofitament visual.

Sempre que hi hagi una resta visual, per petita que sigui, és molt important fomentar-ne l'aprofitament.

A través de l'estimulació neuronal i gràcies a la plasticitat de les cèl·lules potenciarem el desenvolupament de la capacitat visual.

Continguts

Ens hem basat en les teories i les pràctiques de la Dres. Barraga i Frostig i del Dr. Tobin per conèixer i avaluar les conductes visuals i, a partir de les observacions i resultats obtinguts, plantejar activitats i tasques que afavoreixin l'entrenament i l'aprofitament d'aquesta resta visual.

En aquest mòdul ens limitarem a les etapes d'educació infantil i educació primària.

Pràctiques