Mòdul 4: Pràctiques igualitàries en matèria d’orientacióEn mòduls anteriors s’ha tractat com, des del sistema educatiu, és possible contribuir a la conformació d’una societat més igualitària i equilibrada entre els sexes. L’enfocament coeducatiu constitueix, en aquest sentit, la clau d’un procés integral en el qual l’escola i el centre educatiu es converteixen en agents actius cap a aquest propòsit.

L’orientació educativa implica, en aquest context, una àrea essencial de treball. Una orientació que, no obstant això, ha de ser entesa d’una manera àmplia, tant des del punt de vista dels seus objectius com dels agents educatius implicats.

Tot i que no existeixen metodologies o pautes estàndard per incorporar la igualtat en la pràctica d’orientació, sí que és possible aproximar algunes claus que cal considerar des del punt de vista de gènere i, sobretot, iniciatives, experiències i recursos que puguin servir d’exemple i de suport en aquesta tasca.

Activitat 1

Llegeix amb atenció els enunciats següents i reflexiona sobre si són certs o falsos.

  1. La tasca d’orientació s’ha fet més complexa en els contextos socials i econòmics actuals.
  2. Treballar una orientació igualitària només té sentit en el context d’un concepte ampli d’orientació.
  3. Noies i nois se senten igual de capaços. Les diferències només depenen del tipus de matèria de què es tracti.
  4. L’orientació s’ha d’enfocar perquè les noies dotin de prioritat absoluta la feina.
  5. A través de l’orientació caldria ajudar a fer que els nois construeixin la seva masculinitat d’una manera més conforme als nous temps.
  6. L’orientació hauria d’evitar que nois i noies escullin professions associades al seu sexe.
  7. Les relacions de parella, familiars i amistats tenen una influència decisiva en el desenvolupament professional.
  8. Gràcies a les experiències desenvolupades existeixen mètodes rigorosos d’aplicació d’una orientació igualitària.
  9. La comunitat educativa no necessàriament ha d’estar implicada en els objectius de l’orientació igualitària.
  10. Incorporar la igualtat en la tasca orientadora és una mera qüestió de recursos econòmics.El mòdul 4 està organitzat en quatre pràctiques amb les corresponents activitats:

Pràctiques