Mòdul 3

Avaluació Neuropsicopedagògica

Imaginem el cas d'en Pol, un alumne de nou anys escolaritzat al segon curs de Cicle Mitjà amb greus dificultats en l'aprenentatge de la lecto-escriptura i que malgrat els esforços específics plantejats des de l'aula no millora la dificultat, trobant-se, en el moment de demanar-nos l'avaluació neuropsicopedagògica, a un nivell de comprensió i expressió escrita adequat al primer curs d'Educació Primària, llegint i escrivint descodificant i codificant lletra per lletra, cometent encara substitucions, rotacions i omissions, no tenint interioritzat el nivell d'ortografia natural, etc. El procés de diagnòstic ha de permetre'ns saber com processa cognitivament i emocionalment en Pol, de manera que puguem conèixer en origen què causa aquesta dislèxia, és a dir, què explica i motiva la dificultat d'aprenentatge d'en Pol: la dislèxia s'explica pel rendiment d'algun/s dels seus processos cognitius? Quin o quins? El rendiment dels seus processos cognitius es deu a un factor de maduració neurobiològica o està influenciat pel processament emocional? Respondre a aquestes i d'altres qüestions generant la hipòtesi diagnòstica permetrà orientar la intervenció neuropsicopedagògica en un o altre sentit. En el cas que la hipòtesi d'en Pol fos que la dislèxia és d'origen cognitiu (per exemple, amb un procés seqüencial per sota de la normalitat estadística) orientaríem la intervenció a través d'una reeducació cognitiva, però en el cas que la hipòtesi fos que la dislèxia és d'origen emocional (per exemple, degut a un bloqueig emocional del procés de planificació i/o atenció) orientaríem la intervenció a través d'una ajuda emocional orientada a millorar la identitat personal d'en Pol. En aquest mòdul s'exposen aquells factors clau d'anàlisi així com els instruments d'avaluació que, des de la perspectiva de la teoria PASS i la teoria dels Comportaments Emmascaradors, permetran a l'orientador realitzar una hipòtesi diagnòstica, és a dir, interpretar quin és el motiu en origen de la dificultat a valorar.

Pràctiques