Bases Neuropsicopedagògiques de l'aprenentatge i la conducta

En aquest mòdul trobareu la fonamentació teòrica, és a dir, les bases pedagògiques, psicològiques i neurològiques de l'aprenentatge i la conducta que expliquen i justifiquen la intervenció neuropsicopedagògica presentada en el mòdul 4. Trobareu, per tant, una teoria cognitiva (Teoria PASS de la Intel·ligència) que permet entendre les dificultats que presenten els alumnes més enllà de la descripció de la dificultat i/o conducta observable, i una teoria (Teoria dels Comportaments Emmascaradors) que permet entendre en quina i de quina manera el cervell processa emoció-sentir i com ambdós processos es relacionen per a l'adquisició d'un nou aprenentatge d'una nova competència. El mòdul està format per quatre pràctiques.

Pràctiques