La interacció
La interacció és un element indispensable en l’aprenentatge, perquè l’aprenentatge és un procés social, en el qual comunicar el que sabem forma part del procés.

Per ensenyar una L2, l’ensenyant ha de planificar moltes situacions comunicatives que permetin l’ús de la llengua entre alumnes. Això implica organitzar agrupaments variats a l’aula i requereix que aquestes situacions comunicatives es produeixin en les àrees i matèries de tots els àmbits curriculars, i no només l’àmbit lingüístic.

Temes


Per saber-ne més